Ledare

Behövs inget dop för att islamister ska börja ropa hängning

Frida Park: Hur går dopstopp för asylsökande ihop med religionsfriheten, Fredrik Malm?

Det är inte varje dag en bekännande liberal är redo att kasta religionsfriheten överbord. Men det är svårt att se det på något annat sätt när Fredrik Malm, riksdagsledamot (L), kräver att kyrkor inte ska döpa asylsökande. Malm är bekymrad över att det skulle kunna finnas en risk för att kyrkor döper kreti och pleti för att hjälpa asylsökande att få stanna av religiösa skäl och hänvisar till Storbritannien där legitima frågetecknen lyfts. I bakgrunden syns riksdagsledamotens tvivel: inte kan väl så många plötsligt vara intresserade av att börja tro på Jesus? Jo, Malm, precis så kan det vara.

Vårt land har genom hela sin historia mött väckelsevåg på väckelsevåg då människor i skaror böjt sina knän och bekänt sin tro på Jesus och på så sätt mött upprättelse, frid och nytt livsmod. Många människor, då och i dag, har i svåra livssituationer funnit att tron bär. Just nu ser vi en stark tillväxt i så kallade migrantförsamlingar, ofta i storstadsområden. Ibland är de kopplade till en svensktalande församling, ibland är de fristående. Globalt är kristendomen den starkast växande religionen och människor söker sig till tron även om det riskerar att kosta dem liv och lem i länder som Nordkorea, Somalia, Afghanistan och Iran. Jesusrevolutionen pågår för fullt.

Jesusrevolutionen pågår för fullt.

—  Frida Park

Till Sverige har det i många år kommit människor som flytt undan diktaturer, religiöst förtryck och krig. Här finner de en fristad med friheter som rätten till, från och att byta tro. Och här möter många asylsökande församlingar som finns där när samhällets skyddsnät inte räcker till för dem. Som finns där under den många gånger obarmhärtigt långa och numera också mycket stränga asylprocessen. Det är verkligen inte otroligt att människor då hittar en tro.

Inte heller är det otroligt att asylsökande som kommit till Sverige börjar tvivla på islam. Nog vet väl Malm att även den som lämnar islam utan att konvertera till kristendom riskerar dödsstraff? Det räcker att avfalla, apostasi, från profetens lära för att islamisterna ska börja ropa ”hängning”. Alla måste naturligtvis får en rättssäker prövning av Migrationsverket, dop eller ej.

Ja, Fredrik Malm har rätt i att det har förekommit att asylsökande sett konversion som ett sista halmstrå för att få stanna, när andra möjligheter varit uttömda. Likaså att döpta därefter lämnar tron – men det förekommer ju även bland människor födda i Sverige. Kraven på en rättssäker asylprocess för konvertiter går åt båda hållen. Kyrkorna är väl medvetna om att de som falskeligen utger sig som Jesustroende försvårar för dem som har genuina skäl att söka fristad undan potentiell livsfara om utvisning genomförs.

Tvärtemot den bild Malm uppmålar är dessa ”falska konvertiter” undantagen. Ett spårbyte till religiösa skäl försvårar därtill möjligheten att få uppehållstillstånd, vilket pastorer är väl införstådda med och också berättar för dopkandidaten. Regeln är snarare att den som döps varit en del av en församlingsgemenskap under en längre tid och är välgrundad i sin tro och övertygelse om att vilja lämna islam.

Om det nu är så att människor som flytt hit och i en församling hittat ett hem, en gemenskap och en tro, ska politiker verkligen försöka påverka kyrkor att förhindra dem deras grundlagsskyddade rättighet att utöva sin religion? Ska politiker påverka kyrkors inre liv – av migrationspolitiska skäl? Finns det ingen helig gräns för en liberal politiker?

Det räcker att avfalla, apostasi, från profetens lära för att islamisterna ska börja ropa på hängning.

—  Frida Park

Det här är knappast en ny fråga, utan en verklighet de frikyrkor Malm pekar ut som bovar i asyldramat levt med i många år och har god erfarenhet av och väl utarbetade rutiner för. Pastorer och församlingsmedlemmar har ofta en väsentligen klarare bild av en persons uppriktighet i tron och engagemang över tid än vad en tjänsteman kan få under ett kort möte; än vad en riksdagsledamot har. På vilken grund misstänkliggör Malm pastorers kompetens?

Lite är Malms krav på dopstopp för asylsökande ett uttjatat slag i luften. Men det är samtidigt uppseendeväckande: Menar Liberalerna verkligen att kyrkor ska neka personer som vill nyttja sina grundlagsskyddade rättigheter att döpa sig, bara för att de saknar de fyra sista siffrorna i personnumret?

Fler artiklar för dig