Ledare

Hade Carola fått höra om Jesus i dag?

Frida Park: Nödvändigt med kunskapslyft i skolan om kristen tro

I samband med att den kristna elev- och studentorganisationen Credo firar 100 år anordnas en jubileumskonsert tillsammans med Carola, som Dagen skriver om. Det är ingen slump att sångerskan dyker upp där. Credo dök nämligen upp i hennes skola, en händelse som kom att förvandla hennes liv för alltid. Det var så hon fann sin tro. Det var så hon fann den drivkraft som burit henne genom eld och vatten, ja, genom allt och ut till en världsvid publik som berörts av hennes sång. Men inte bara av sången. Det är oundvikligt att inte beröras av hennes tro.

När Carola som 16-åring slog igenom 1983 med Främling lyftes den Heliga skrifts betydelse för den nyvunna mello-segraren fram inför hela svenska folket. Det går knappt att hitta en intervju med Carola utan att hon på något sätt kommer in på vad hennes tro på Jesus betyder för henne.

Vem hade Carola varit utan de unga som berättade om sin tro i skolan när hon var tonåring?

—  Frida Park

Vem hade Carola varit utan de unga som berättade om sin tro i skolan när hon var tonåring? Det är en fråga värd att fundera på i en tid där klassrumsdörrarna allt oftare stängs för kristna som vill berätta om sin tro. Organisationer utifrån som vill besöka skolor med pedagogiska och genomarbetade material som kan komplettera skolans religionsundervisning får ofta nej. Även för elever som går på skolan blir det allt svårare att få visa och berätta om sin tro för sina skolkamrater. Lappar på skolskåpen med uppmuntrande bibelord? Glöm det. Samlingar för en kristen skolgrupp? Helst inte. Utåtriktade satsningar på alla hjärtans dag med godisar och lappar om Guds kärlek? Är inte det lite kränkande? Hade Carola gått i skolan i dag hade ungdomarna från Credo kanske aldrig fått möjligheten att berätta om tron på Jesus för henne.

Det var säkert inte lätt att vara troende i gårdagens skola. Och tyvärr har det inte blivit bättre. Många troende skolungdomar upplever sig i dag trängda och kränkta för sin tro av skolkamrater och lärare, visar en studie från Sveriges kristna råd. Det är synnerligen allvarligt med tanke på att även skolelever har religionsfrihet – det vill säga frihet från och till religion. Ingen elev ska behöva möta hån på naturkunskapen om han eller hon uttrycker att Gud kanske startade evolutionen. Inte heller är det förenligt med skolans styrdokument eller värdegrund om en samhällskunskapslärare förminskar eleven som påpekar att kristen tro inte alls behöver vara antifeministisk eller emot mänskliga rättigheter.

Visst finns det religion och religiösa uttryck som är problematiska. Det måste skolan vara uppmärksam på. Men religion kan inte reduceras till något enbart riskfyllt. Det är tydligt att ett kunskapslyft skulle behövas kring elevers rätt att tro och uttrycka sin tro i skolan.

Precis som att Carola, för 40 år sedan, fick möta och ta ställning till den kristna trons erbjudande, behöver dagens och morgondagens skolungdomar ges den möjligheten.

Fler artiklar för dig