Ledare

Kyrkorna har gjort heroiska insatser för flyktingar

Lennarth Hambre: Språkcafér, kyrkor och kristna familjer som öppnade sina hem för ensamkommande skapade möjligheter till anpassning i det svenska samhället.

Integration är ett ord som numera mest dyker upp i negativa sammanhang: gängkriminalitet, dåliga resultat i skolan, arbetslöshet. Och om Sverigedemokraterna får beskriva sin världsbild så är i stort sett allting invandringens fel. Det är ingen tvekan om att det finns stora utmaningar som också har förstärkts av en vikande konjunktur, omfattande inflation med efterföljande kostnadsökningar för samhället i stort.

Perioden från 2015 har inte varit enkel när det gäller migrationsfrågor. När över 160 000 flyktingar kom till Sverige på ett år blev påfrestningen enorm på hela samhällsstrukturen. Vid sidan av institutioner som Migrationsverket, kommunernas flyktingmottagande, Polismyndigheten, gränskontroller och vården var det i många fall civilsamhället som mobiliserade och klev fram. Den delen av samhället tillsammans med frivilliga i och utanför kyrkorna kom att spela en viktig roll för att ge människor på flykt en ny tillvaro och en väg in i samhället. Nu visar undersökningar att mer än hälften av tillfrågade medborgare vill ha en mer restriktiv invandring.

Utan kyrkornas heroiska insatser hade många nyanlända fått väsentligt sämre möjligheter.

—  Lennarth Hambre

Inte minst kyrkorna har haft stor betydelse för integration under de senaste tio åren. Kristna familjer som öppnade sina hem för ensamkommande flyktingar, språkcafé i snart sagt varje gathörn och folkhögskolor med samfund och kyrkor som huvudmän gjorde heroiska insatser för att skapa möjligheter till inlärning och anpassning till det svenska samhället. Detsamma gäller många kommuners arbeten och ambition att göra det bästa med stora och omfattande insatser, inte minst inom SFI. Utan kyrkornas heroiska insatser hade många nyanlända fått väsentligt sämre möjligheter, alltså tvärtemot den inskränkta syn riksdagsledamot Fredrik Malm (L) ger uttryck för när han utmålar kyrkor som nyttiga idioter och vill få dem att gå i statens ledband och bli dess serviceorgan. Att kyrkor på ett reflekterat sätt inte skulle få döpa konvertiter under utredning om uppehållstillstånd framstår som totalt ogenomtänkt från Liberalerna.

Bland de ensamkommande barn och ungdomar som kom under 2015 och som fått uppehållstillstånd har över 80 procent av männen och nästan 70 procent av kvinnorna kommit i jobb. Mindre än 10 procent saknar inkomst från arbete. Detta är en mindre andel när man jämför med de som är födda i Sverige i samma åldersgrupp. Vården har svalt många arbetssökande. För kvinnor är det en absolut majoritet som arbetar där och mer än en tredjedel av männen har också där fått sina arbetsuppgifter allt enligt SCB:s rapport.

Språket är en avgörande faktor för att förstå den nya kulturen och kunna kommunicera och bli anställningsbar. Detta har varit en självklarhet för kristna bistånds- och missionsorganisationer när medarbetare sänds från Sverige till skilda världsdelar under årtionden tillbaka. På hemmaplan har vi i Sverige varit alltför släpphänta med språkkravet som ledarsidan skrivit förut. Med större tydlighet och konsekvens och stöd från samhällets sida kan nya svenskar integreras och betyda ännu mer för landets utveckling, också i många flera sektorer än vården.

Fler artiklar för dig