Ledare

EFK:s arbete med psykisk hälsa inspirerar

Kommentar: Stärk ledares kunskap kring ungas mående

Det finns goda skäl för kyrkorna att engagera sig i människors välmående. Livet är inte alltid enkelt med den ångest, nedstämdhet, sorg och lidande som ofrånkomligen är en del av att vara människa. Speciellt för många unga är det svårt att förhålla sig till en verklighet som ligger långt bort ifrån sociala mediers glättiga yta. I kyrkbänkarna trängs människor med olika utmaningar och då måste också ungdomsledare och pastorer ha kunskaper om psykisk hälsa. Därför är det välkommet när samfund som Evangeliska frikyrkans genomför satsningar på psykisk hälsa.

Kyrkan spelar för många en nyckelroll när det kommer till psykisk och existentiell hälsa. Samtidigt är det mycket klokt som Erika Bergman, ledarutvecklare inom missionell diakoni hos EFK, säger man som kristen ledare behöver veta hur man ska förhålla sig till den som år efter år ber om hjälp att komma ur psykisk ohälsa, såsom depression eller ångest. Då kan det bästa vara att med värme och tydlighet peka på att hälso- och sjukvården har kompetens, mediciner och terapi som kyrkan inte kan eller ska erbjuda.

Projekt som ”Det finns hopp för psykisk hälsa” kan skänka både kunskap och en trygghet för de som arbetar i kyrkan. Inte minst för ungdomsledare, som själva ofta är unga och är verksamma nära unga med psykisk ohälsa. Att vara ungdomsledare är både bland det viktigaste och det svåraste uppdrag man kan företa sig. Att utrusta unga ledare i första hjälpen i psykisk ohälsa är en mycket god investering och även något för andra samfund att inspireras av.

Fler artiklar för dig