Ledare

Även i Sverige hade Dina Zirlott nekats abort

Frida Park: Alldeles för grunt att skylla på “väckelsekristna” i Alabama, af Kleen

Det finns ingen med hjärtat på rätta stället som inte blir djupt berörd när en 17-årig flicka blir våldtagen och först sent i graviditeten inser att hon är gravid med ett barn som har en svår hjärnskada.

Dina Zirlott från Mobile, Alabama, nekades för 20 år sedan abort eftersom hennes eget liv inte var i fara. Bara en månad senare föder hon ett svårt sjukt barn som lever knappt ett år under stort lidande.

Dinas öde skildras i ett reportage av Björn af Kleen i DN som till stor del ägnas åt kristna Trumpväljare. ”Väckelsekristna” utmålas som att de önskar införa en värld a la Handsmaid’s tale – en religiös diktatur. Alabamska troende måste väl vara omänskliga eftersom de inte tillät Dina att avsluta graviditeten? Man skulle ju kunna tro det.

af Kleen väljer att formulera det som att Dina inte tilläts genomgå ”en sen abort”, men preciserar inte att det handlade om den åttonde månaden. Inte ens i Sverige hade en abort så nära förlossningen varit tillåten.

Många är de teologer, filosofer, ideologer och politiker som brottats med frågan om när människovärdet vid livets början blir absolut – och synen skiljer sig åt. Svensk riksdag har slagit fast att det vid varje graviditet finns två skyddsvärda individer och vår abortlag speglar detta. När det ofödda barnet är livsdugligt, efter graviditetsvecka 21, blir abort förbjudet i Sverige. Och väldigt få har den extrema hållningen att det ska vara tillåtet att avsluta ofödda barns liv fram till förlossningsögonblicket.

Dina Zirlott från Mobile, Alabama, nekades för 20 år sedan abort eftersom hennes eget liv inte var i fara. Bara en månad senare föder hon ett svårt sjukt barn som lever knappt ett år under stort lidande.

I fallet Dina och hennes barn var moderns liv inte i fara. Hade det varit fallet hade den svenska vården kunnat plocka ut det fullgångna barnet och då hade barnet fått livsuppehållande behandling. Men abort hade aldrig blivit aktuellt.

Då är Sverige ändå ett av de länder i EU där fri abort är tillåten längst, ett faktum även Liberalerna och Moderaterna verkar ha glömt bort, när de inleder sin EU-valskampanj med att vilja lyfta abortfrågorna till Bryssel (vilket ju faktiskt kan leda till motsatt effekt mot vad de önskar).

De ”väckelsekristna” som DN-läsarna förstår är ansvariga för Dinas och barnets fruktansvärda lidande, ser människovärdet som absolut och okränkbart redan från allra första början av graviditeten eftersom inget, förutom tid, tillförs denna unika individ.

Många kristna kritiserar samtidigt Alabamas abortlagar och erkänner att hänsyn måste tas till den kvinna som blir gravid genom våldtäkt eftersom abort måste finnas i en ofullkomlig värld. Men denna pragmatism är smärtsam eftersom även ofödda är människoliv skapade, och älskade, av Gud.

Nej, varken trumpister, väckelsekristna, européer eller svenskar är barbarer utan medkänsla. De flesta inser ändå att det finns målkonflikter och etiska dilemman. Vi kan gråta tillsammans med och be för dem som utsätts för våldtäktsmän och svåra lidanden. Vi kan uppröras och frestas att leta efter en syndabock. Det är förståeligt. Ändå hade Dinas smärtsamma öde blivit detsamma i så gott som vartenda land på hela jorden. Men det fick inte DN-läsarna veta.

Fler artiklar för dig