Ledare

Kraftsamla för att stoppa kvinnomördarna

Kommentar: I vissa regioner är mäns våld mot kvinnor dödligare än gängvåldet

Det har väl inte undgått någon – gängkriminellas våldsamma uppgörelser har skördat åtskilliga dödsoffer. Under 2023 förekom 363 skjutningar där 109 personer skadades och 53 personer dog. Det är alldeles nödvändigt att samhället, på bred front, kraftsamlar mot den systemhotande kriminaliteten. Men har lika många koll på att i polisens årsredovisning för samma år beskrivs mäns våld mot kvinnor i flera polisregioner som dödligare än gängvåldet?

Kvinnorna skjuts inte på öppen gata. Enligt Brå är den vanligaste brottsplatsen hemmet och den vanligaste mordplatsen är den egna sängen. Männen attackerar och dödar sina kvinnor på den plats där vi vanligen känner oss som mest trygga.

Det är bra att polisen är självkritisk över att anmälningarna inte minskat, trots tal om nollvision, trots löften om krafttag. Men förutsättningarna är inte lätta. Hur ska man få tag i – och förekomma – hustrumisshandlarna? Här försvårar sekretessen i vården och socialtjänsten polisens arbete. Jale Poljarevius, operativt ansvarig chef för Polisens arbete med att förebygga mäns våld mot kvinnor, säger till SVT att Polisen gärna skulle vilja bli underrättad om en kvinna kommer till vården med blåmärken. I dag är de möjligheterna begränsade.

För att rädda fler kvinnor måste samverkan bli bättre. Är samhället redo att på bred front kraftsamla för att stoppa mäns våld mot kvinnor?

Fler artiklar för dig