Ledare

Nej det är inget ”heligt krig” som pågår i Ukraina

Steven Crosson: Det kommer an på den övriga kristenheten att markera emot rysk-ortodoxa kyrkan

Den 22 mars mördades över 130 oskyldiga konsertbesökare i Moskva. Det verkar i skrivande stund som om terrordådet begåtts av en gren av IS, vilka har tagit på sig attentatet. Attacken blev den senaste i terrorgruppens jihadverksamhet.

Ryssland har fallit offer för ett heligt krig. Detta samtidigt som Ryssland självt för ett krig i Ukraina som kallas för just ”heligt”, enligt ett uttalande från Världens ryska folkråd (WRPC) som nyligen höll kongress i Moskva. Det fullskaliga anfallskriget, som oprovocerat startades av Ryssland 2022 och föregicks av år av rysk krig på Krim och i östra Ukraina, har återkommande stöttats av den rysk-ortodoxa kyrkan. Inte minst patriark Kirill har talat om kriget i positiva ordalag och gett president Putin sin välsignelse.

Kirills och den rysk-ortodoxa kyrkans roll i kriget är viktig för Kreml. Den har skänkt andliga argument till förmån för regimens sak. Att argumentationen är helt felaktig säger sig självt men ger också en fingervisning om mentaliteten i den ryska regimen.

När patriarken försöker ge en existentiell dimension till kriget är det det Putins ord som ljuder.

—  Steven Crosson

Kirill talar nu om den speciella militära operationen (vilket fortfarande är det officiella namnet för kriget i Ryssland) som ett ”spirituellt” och ”moraliskt” ansvar som åligger det ryska folket. Ryssland – menar man – behöver återta sina forna länder i Ukraina, Belarus och så vidare. Var gränsen går är oklart. Är Baltikum en del av denna expansionslystnad? Finland? Patriarken har också talat om att väst fallit offer för ”satanisterna”. Möjligtvis som en motivation till nuvarande och framtida krigshandlingar.

Det som sker i Ryssland är ett bruk av religionen i syfte att cementera den auktoritära och diktatoriska regimen och kriget. Staten har, likt tidigare perioder av rysk historia, infiltrerat kyrkan och använder sig av denna för att föra ut sin egen världsbild. Något man även gör internationellt där man, helt felaktigt, försöker ge en bild av landet som en garant för traditionella kristna värden. När patriarken försöker ge en existentiell dimension till kriget är det det Putins ord som ljuder.

Putins orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina är varken välsignat av Gud eller heligt, det är den övriga världsvida kyrkan överens om. Att utifrån sneda nationella ideal attackera ett grannland och mörda tusentals samtidigt som att man skickar hundratusentals av de egna unga männen i döden är skamligt. Så också att kalla det Gudi behagligt. Det är precis tvärtom, som det naturligtvis är så fort någon börjar orera om heligt krig, korståg eller jihad.

Rötan i den rysk-ortodoxa kyrkan är avgrundsdjup. Utvecklingen i Ryssland visar också på riskerna när en stat tar kontrollen över en kyrka. Det kommer inte vara lätt att återhämta sig från åratal statlig infiltration och uttalanden som brister i såväl teologiska argument som mänsklig anständighet. Det kommer an på den övriga kristenheten att be för och tala den rysk-ortodoxa kyrkan till rätta samtidigt som vi i enighet markerar emot antikristlig teologi.


Fler artiklar för dig