Ledare

Påsken visar tydligt vilket förtroende svensken har för kyrkorna

Kommentar: Ifrågasättandet har ofta liten förankring lokalt

Påsken som presenterar kyrkans viktigaste budskap visar också på det förtroende som finns över hela landet för kristen verksamhet. Det ifrågasättande och den kritik som ibland förs fram i medier och inom politiken har ofta liten förankring lokalt.

Det är inte ovanligt att kyrkorna gemensamt får möjlighet att inbjuda skolans låg och mellanstadium till gemensam ”påskvandring” i någon av kyrkolokalerna. Grupper av barn får i en upplevelsevandring gå från mötet med gatsoparna efter Jesu intåg i Jerusalem till upplevelser från Jesu sista dagar. Där dukas nattvarden, Getsemane, Borggården och slutligen Golgataberättelserna upp. Sedan möter de en tom grav och Petrus fiskande på stranden i mötet med Jesus.

På samma sätt har lokala församlingar genom fullsatta kyrkor presenterat påskens budskap i musikalform. Många kyrkor har fyllts under påskhelgen ett antal gånger då bygdens folk fascinerats inte bara över förmågan hos skådespelarna och musikaliteten utan också över själva budskapet.

Bara ett upparbetat förtroende mellan församlingar, skolan och människor lokalt kan skapa dessa förutsättningar. Att förvalta det förtroende som byggts upp lokalt under många år är helt avgörande för kyrkorna. Historiskt var konfirmationen ett uttryck för samspel mellan kyrkorna och folket. Än i dag visar påsken tydligt hur sociala och diakonala insatser i samhället, där det kristna budskapet konkretiseras, får bli grunden till förtroende för kyrkorna och evangeliet.

Fler artiklar för dig