Ledare

Sex månader av ödesdigert krig

Kommentar: Upptrappning som kan leda till ännu en våldsspiral i Mellanöstern befaras

I sex månader har ett ödesdigert krig utkämpats på den drygt fyra mål långa landremsan Gaza som styrs av Hamas. Människor dör, skadas och saknar mat, husrum och mediciner. Lidandet är oerhört och det talas om svält. Kriget startade när Hamas den 7 oktober gick till attack och mördade, brände och kidnappade israeler i vad experter har kallat för en unik händelse.

Över 1200 människor dog och omkring 230 människor kidnappades. Fortfarande hålls 130 av dessa gisslan av Hamas. Den 7 oktober är jämförbart med IS-attackerna den 11 september om man ser på dess följdverkan, säger Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker, till SR.

Oberoende journalister som bevakar vad som sker i Gaza saknas. Siffrorna och vittnesmålen kommer ofta från Hamaskontrollerade hälsodepartementet i Gaza. Israel uppger att cirka 13 000 Hamasterrorister dödats, ungefär lika många har skadats och 10 000 stridande finns kvar i Gaza. Kritiken mot Netanyahu är massiv. Samtidigt som rapporter hörs om att Israel drar sig ut från södra Gaza befarar många en upptrappning från Iran som kan leda till ännu en våldspiral.

Globalt ökar antisemitismen och islamofobin. Traditionella antisemitiska tankefigurer omförpackas till “antisionism”, enligt Christer Mattson vid Segerstedtinstiutet. Går det att nå fred? Går det att läka såren? Säkert är att Hamas inte är intresserade av fred; ju fler palestinska civila som drabbas och ju mer kritik som väcks mot Israel - desto bättre, anser de. Kriget hade kunnat avslutats i morgon: om Hamas lägger ned vapnen och släpper de kidnappade.Fler artiklar för dig