Ledare

Hoten mot troendes frihet som kristna måste hålla koll på

LEDARPODDEN. Religionsfrihetsexperternas spaningar – om kritiken mot Sverige, ökande förföljelse, inskränkta rättigheter och statliga försök att styra troende, men var är protesterna?

Håller kyrkan och kristna koll på de stora utmaningarna mot religionsfriheten? Det talas ibland om att vi blivit ”fredsskadade” i Sverige. Vi har haft fred så länge att vi tar den för givet och inte vakar över hoten mot den. Kan man på samma argumentera att vi blivit ”religionsfrihetsskadade”? Om detta handlar Ledarpoddens nya avsnitt.

Trots flera pågående utmaningar mot religionsfriheten är det få som reagerar och protesterar. Tillsammans med Kristina Patring, expert på mänskliga rättigheter, doktorand i missionsteologi och till vardags på Svenska missionsrådet, och Jacob Rudentrand, biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och författare till Den första rättigheten, diskuterar ledarredaktionens Steven Crosson och Frida Park kritiken mot Sverige för den ensidiga tolkningen av religionsfrihet, dess ställning i grundlagen (hur många vet att det i praktiken är svårt att driva religionsfrihetsmål i Sverige?) och om förslagen som påverkar troendes rättigheter och möjligheter att fritt utöva sin tro.

Det blir ett samtal om rättsskyddet för troende, om relationen till staten, demokrativillkor, risken för anpassning av tro och predikan, diskriminering och hädelselagar. Men det blir också spaningar om religionsfrihetens status globalt. ”One time high” gällande begränsningar av religionsfriheten, rättigheten som ofta används som ett vapen mot andra grupper. Finns det några positiva tecken?

Lyssna på hela avsnittet:

Fler artiklar för dig