Ledare

Mot judar används en annan moralisk måttstock

Steven Crosson: Pro-palestinska demonstranter i USA ekar 1930-tal

Studentdemonstrationerna som började på Columbia University och som senare har spridit sig till över 50 andra lärosäten i USA, Kanada och andra platser har blivit allt mer våldsamma, vilket Dagen rapporterade om på nyhetsplats den 3 maj. Tältläger har rests, lokaler har ockuperats och slagord har ropats.

De pro-palestinska demonstranterna är kritiska mot kriget i Gaza och det flera anser vara ett pågående folkmord. Bland demonstrationsplakat och protestvisor har det skanderats både på engelska och arabiska visor med uppmaningar att driva ut judarna i havet, uppmaningar till intifada och till kamp ”med alla till buds stående medel”. Ironin i att vara både emot ett påstått folkmord och samtidigt propagera för ett folkmord på judarna tycks gå över huvudet på de protesterande.

Frågor har rests när det gäller organiseringen och finansieringen av de pro-palestinska studenternas aktiviteter. Matchande tält och ljudutrustningar är inte billiga. På flera campus har man också noterat att det inte bara är studenter som demonstrerat utan att personer utifrån utan någon anknytning till högre studier som anslutit och eldat på stämningarna.

Judiska ungdomar hindras av demonstranter från att studera, lära sig och ta examen. Ekot från 1930-talet känns igen.

—  Steven Crosson

Bland de judiska studenterna är läget tryckt. Många undrar: Hur kunde det bli så här? Igen? Att just judar återkommande förföljs, hotas och trakasseras? Det är ett dåligt betyg, inte bara för de amerikanska universiteten utan för mänskligheten. Judiska ungdomar hindras av demonstranter från att studera, lära sig och ta examen. Ekot från 1930-talet känns igen.

Hade samma behandling av någon annan minoritet varit acceptabel? Hur hade universitetsledningarna och polisen agerat om det vore spanjorer, kineser, italienare, hinduer, buddhister eller svarta som det hade protesterats mot? Om det uppmanats att driva ut dem i havet? Givetvis hade detta inte varit acceptabelt. Men att agera så gentemot den judiska minoriteten tycks inte väcka några betänkligheter; mot judar används en annan moralisk måttstock.

Samtidigt finns det universitet som lyckats upprätthålla ordning och trygghet. Ledningen på Duke University, grundat av metodister och kväkare, informerade studenter att de som tältar och stör ordningen riskerar tre års avstängning från sina universitetsstudier. I Texas och på flera andra håll har demonstranterna inte tillåtits ockupera campus utan har eskorterats bort av polis. I båda dessa fall har studier sedan kunnat upprätthållas för judiska såväl som för kristna och muslimska studenter.

Om universitetsdemonstrationerna skulle komma även till svenska lärosäten finns det goda exempel från de amerikanska universiteten att man redan på ett tidigt stadium kan markera att universiteten ska vara öppna för alla.

Sedan Hamas startade kriget den 7 oktober har tusentals oskyldiga dött på båda sidor. Lidandet är oerhört för såväl de palestinier som sett sina liv förstörda som för de israeler som sett sina familjemedlemmar kidnappade eller mördade. Oavsett vilken åsikt man har om den pågående konflikten måste man kunna tydligt ta ställning emot trakasserier mot judar.

Fler artiklar för dig