Ledare

Svenska universitet måste vara trygga för alla

Kommentar: Polis och ledningar behöver följa utvecklingen noga

Så har de pro-palestinska universitetsdemonstrationerna på allvar kommit även till de svenska högskolorna. Allt sedan Hamas attack mot Israel den 7 oktober förra året har det det demonstrerats på svenska gator och torg. Och nu, mellan hägg och syren slås tält upp och människor samlas på gräsytorna mellan biblioteken, läsesalarna och kaféerna. På banderollerna skrivs uppmaningar om “studentintifada” och motstånd mot Israel. I det pågående kriget har många tusen civila dött och lidandet är oerhört på båda sidor, inte minst bland de kidnappade som Hamas ännu inte släppt.

Det är fullt rimligt att på flera punkter kritisera den israeliska regeringen. Dessvärre har vi sett hur många av palestinademonstranterna i USA inte skiljde mellan staten Israel och judiska studenter. Många judiska ungdomar har berättat om hur man sedan 7 oktober tvingas dölja sin etnicitet och sin tro. Detta kommer inte bli bättre av de demonstrationer som nu breder ut sig över campusens gräsmattor i Sverige.

Universitetsledningarna och polisen behöver noga följa utvecklingen så att de våldsamheter som skett i USA inte får ske på svensk mark. Våld, eller hot om våld, är oacceptabelt och måste markeras emot. Men det behöver också långsiktigt arbetas med att alla ska kunna känna sig trygga på universitetsområdet. Kristna, judar och muslimer, ja alla studenter har rätt till en studiesituation och ett universitet som är tryggt och säkert.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar