Ledare

Visst går det att föda fler barn och ändå förvalta skapelsen

Steven Crosson: Det behövs fler konkreta förslag hur vi räddar klimatet - men inte barnskam

Föd färre barn. Helst inga alls. Det förslaget framförs av Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, på Kyrkans tidnings ledarsida (6/5). Om man tar klimatkrisen på allvar behöver man beakta de största insatserna man kan göra för jorden – nämligen att skapa ett bilfritt samhälle och att minska befolkningen, menar Wigorts Yngvesson.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet, vilken Wigorts Yngvesson tar som utgångspunkt för sitt resonemang, är ambitiös och nödvändig - men saknar tillräckligt konkreta förslag. I detta har Wigorts Yngvesson rätt i sin kritik. Den rika delen av världen släpper ut växthusgaser på en nivå som är långt ifrån hållbar. Konsumtionsmönstren och bruket av jordens resurser tär på planeten med negativa konsekvenser för ekosystemen. Tveklöst är det så att vi behöver bli bättre på att förvalta vår skapelse.

Här har kyrkor en nyckelroll att spela när det gäller att föregå med goda exempel, att skapa förståelse för de andliga dimensionerna som ligger till grund för många kristnas klimatengagemang och hjälpa kristna att verka i enlighet med den kallelse som vi har att ta hand om varandra och skapelsen.

Wigorts Yngvesson för resonemanget om klimatengagemang till sin spets: färre människor leder till mindre utsläpp och därför behöver vi bli färre. Det är uppenbart att ett sådant resonemang får en del läsare att studsa och undra: är hon rent av ironisk?

Susanne Wigorts Yngvesson har visserligen rätt i att överbefolkning kan vara en belastning för klimatet. Lika sant är dock att befolkningsminskning kommer med sina problem, något som ledarsidan skrivit om tidigare (26/2). I dag vet vi att världens befolkningen kommer inom kort att minska. I flera länder, såsom Korea, är detta redan ett faktum. Sverige har nu sin lägsta fertilitet på flera hundra år vilket under de närmaste årtiondena kommer innebära flera stora utmaningar.

Det stämmer att vi i många länder i dag lever över våra ekologiska tillgångar. Men det kan ändras. Människan har visat att vi kan möta svårigheter och överkomma problem. Vi kan både föröka oss och uppfylla jorden under förutsättning att vi är goda förvaltare. Hur?

Samhället behöver elektrifieras. Det innebär en övergång från koldioxiddrivande bränslen för transporter, uppvärmning och produktion till energi som är fossilfri, så som el från vatten, vind och kärnkraft. Det behöver också finnas ekonomiska incitament som uppmuntrar människor att konsumera miljövänligt. Självklart har kyrkan en uppgift att här predika lärjungaskap och ett sunt förvaltarskap.

Men det finns en risk att kyrkan hamnar i skammande, vilket inte minst debatten om biskopars flygresor visat. Svenska kyrkan bör nog tänka igenom så att man inte förutom flygskam också hamnar i barnskam. Klimatkrisen är vår tids stora existentiella utmaning som behöver tas på allvar men med tillförsikt och hopp så att även nästkommande generationer kan ta del av skapelsen.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar