Ledare

Fastna inte i konflikter kring sommarens konferenser

Lennarth Hambre: Deras syfte är mycket högre än så.

Sommar är en tid för kristna konferenser. De är mötesplatser för andlig förnyelse med fokus på mission i Sverige och internationellt och, inte minst, laddade med bra musik och lovsång. Dessutom är det ett tillfälle för olika generationer att mötas till gemenskap, undervisning och andliga erfarenheter.

Visst är det lätt att även kristna konferenser blir en plats där vissa tar tillfället att driva särskilda frågor eller att betona vissa teologiska uppfattningar. Den senaste tiden har starka åsikter brutits mot varandra inte minst i och omkring Evangeliska frikyrkans Torpkonferens. Men det är viktigt att inte fastna i dessa konflikter. Konferensernas syfte är mycket högre än så.

Många kan berätta om vad personliga gudsmöten, fördjupad efterföljelse och utmaningar till nytt engagemang i den lokala församlingen har fått betyda. Kristna konferenser har en avgörande roll för många kristna.

Utöver genomarbetade teman, omfattande förberedelse från talare och musiker som arrangörerna är övertygade om har något viktigt att förmedla och bidra med ska man inte bortse från vikten av mötesplatsen konferenserna erbjuder. Att just få träffas, fika tillsammans eller grilla på kvällen mellan tält och husvagnar har också sin betydelse.

Många kristna konferenser har blivit som en semestervecka med en miljö där tonårsföräldrar inte behöver vara oroliga för vad som händer på konferensområdet. I stället för fylla och andra droger och konflikter är områdena vanligtvis fyllda med ungdomar som faktiskt går på seminarier eller ungdomsmöte, medverkar själva i olika sammanhang eller hänger med varandra i viktiga samtal över en hamburgare. Genom väl genomtänkta aktiviteter och samlingar för barn och tonåringar erbjuds en värmande gemenskap och vägledning in i en kristen efterföljelse. Någon kanske skulle uppfatta det som präktigt på gränsen till världsfrånvänt. Men kristna konferenser skulle i större utsträckning kunna fungera som föredöme för övriga civilsamhället i att skapa meningsfulla mötesplatser för unga.

Samtidigt har den kristna konferensen allt eftersom kraven höjts avseende kvaliteten på innehållet och kringaktiviteter blivit en ganska kostsam historia för till exempel en barnfamilj. Det är inte ovanligt att lokala församlingar inför sommarens eller vinterns läger ger stöd eller subventionerar avgifter. Liknande tänk skulle behöva finnas inför sommarens kristna konferenser. Och hur öppnar vi dessa tämligen svenska sammanhang och välkomnar människor från andra kulturer?

Konferensmiljön är ett tillfälle för alla, även pastorer, barn- och ungdomsledare, att hitta nya infallsvinklar,

—  Lennarth Hambre

Det är viktigt att inse gudstjänsternas roll, den miljö där många hör samma sak, där ett tilltal kan förmedlas till en hel rörelse. Den kristna proklamationen har sin plats. Tron på att Gud talar och är intresserad av våra liv och vardagssituationer är viktig att hålla levande. Det som sker bland Guds folk kan inte bara vara ett resultat av våra gemensamma strategier, beslut eller ambitioner. Det är nödvändigt att hålla tron på en aktiv Gud levande. Många kristna kan relatera till särskilda tillfällen och tilltal som påverkat resten av livet. Vem minns inte Lewi Pethrus sista predikan på Nyhemsveckan?

Men många uppskattar samtidigt förskjutningen från stora samlingar och gemensamma gudstjänster till mer av seminarier, dialog och miljöer för process. Från envägskommunikation till gemensam reflektion. Här kan säkert den kristna konferensen ta ytterligare steg för att bli stilbildande för den lokala församlingen. Formen är en del av budskapet. I de mindre samlingarna finns möjlighet till livgivande samtal som inte är möjligt i en storsamling. I seminariets form har även många flera röster möjlighet att höras. Här kan både yngre och äldre förkunnare, kvinnor och män komma till tals. Många olika perspektiv och budskap kan leva sida vid sida.

En kvinna i vit tröja vilar sina knäppta händer mot en uppslagen stor bibel,

När så många lokala församlingar i dagens polariserade samhälle möter utmaningar kan en sådan form bli ett sätt att låta mångfalden leva. I frågor som utmanar församlingen finns det inte alltid kompetens att göra en välgrundad bearbetning kring svåra ämnesområden. Kraven ökar från omgivande samhället och människor i församlingens närhet att kunna ge svar på utmaningarna. Här kan sommarens kristna konferenser med erfarna förkunnare och lärare bidra till att utrusta deltagarna att fungera bättre i vardagen, mitt i livets skav.

Konferensmiljön är ett tillfälle för alla, även pastorer, barn- och ungdomsledare, att hitta nya infallsvinklar, få inspiration genom det Gudsmöte som är en förutsättning för att motiveras att fortsätta leva den kristna tron i efterföljelse i församlingen på hemmaplan, varje dag, hela året. Åk på en kristen konferens!

Fler artiklar för dig