Ledare

Äktenskapet är inte det som gör en människa hel

Fredrik Wenell: Gud upprättar sin skapelse genom det kristna hemmet

DET KRISTNA HEMMET, del 2 av 5 | Äktenskap är inte det som gör en människa hel enligt Jesus. Och Paulus håller med honom. Det normala har i stort sett alltid varit att människor lever tillsammans med en annan person i ett hem. Men i Nya testamentet upphöjs också singelskapet till ett helt liv, en gåva som vissa får, vilket såklart inte ska förväxlas med den ofrivilliga ensamheten.

Det behövs ett kristet reflekterat förhållningssätt om paret i det kristna hemmet. I den moderna berättelsen är vigseln det mest romantiska en människa kan vara med om, men det gifta livet beskrivs ofta som en begränsning av de egna möjligheterna. En kristen förståelse av äktenskapet mellan makarna i det kristna hemmet gör mannen och kvinnan fria att låta hemmet bli en del av Guds rike. Överlåtelsen och troheten skapar en stabil grund för att tillsammans ge sig till något större.

I flygplansstolen vill vi se tre av de nio filmer som erbjuds.

—  Fredrik Wenell

Friheten framställs som att inte vara beroende av något. Mot den bakgrunden antas äktenskapet av en del som en sorts ofrihet, eftersom äktenskapet förutsätter trohet och överlåtelse. Det som dock ofta saknas i den moderna versionen är vad friheten ska användas till. Tänk om äktenskapets begränsning hjälper oss att välja friare?

Vi måste nog helt enkelt lära oss att tänka innanför boxen igen. Många är vi som suttit och bläddrat igenom någon av alla de appar där vi har tillgång till i stort sett hela (väst-)världens utbud av film och serier utan att kunna välja. Men i flygplansstolen vill vi se tre av de nio filmer som erbjuds. Begränsningen hjälper oss att förstå vad vi vill och behöver.

I den första artikeln i serien om det kristna hemmet konstaterade jag att Guds rike är ramen inom vilken det kristna hemmet ska förstås. Det gäller såklart också paret i hemmet. Det gemensamma liv paret lever är en del i den större berättelsen om hur Gud håller på att upprätta sin skapelse. När ett par offentligt överlåter sig till varandra i ett förbund tills döden skiljer dem åt, är det till hjälp för lära dem att välja det goda.

Deras trofasta relation hjälper dem att inte hela tiden behöva välja varandra, det är redan gjort i vigseln. Äktenskapsförbundet hjälper dem att välja det goda i relation till Guds rike i andra delar av livet.

I vardagens liv kan det handla om att bli familjehem för barn som behöver någonstans att bo kortare eller längre tid, eller ta emot gäster och främlingar från andra kulturer som behöver få vägledning i sitt nya hemland. Singlar, som par inkluderar i sitt hem, kan få ta del av glädjen att se barn lära sig gå eller kanske bara äta tacos på fredagskvällen.

Men allt behöver ske i relation till den större gemenskap i kristen tro som hemmet är en del av, nämligen församlingen. Ett par bör inte isolera sig utan våga ta emot andra som en gåva och ge närvaron i sitt hem som en gåva till andra. Det är så paret i det kristna hemmet på ett vardagligt sätt kan bli en del av Guds rike, och Guds återupprättande av sin skapelse.

Fler artiklar för dig