Ledare

Fel med koranbränningsförbud

Steven Crosson: Utredningens förslag en djupt oklok eftergift till islamisterna som inte bör bli verklighet

Efter förra sommarens koranbränningar valde regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer (M) att tillsätta en utredning. Syftet med utredningen var att stärka skyddet för Sverige vid allmänna sammankomster. Det är lätt att finna sympati för målet att öka den nationella säkerheten – särskilt efter alla avvärjda terrorattacker, bland annat mot svenska kyrkor. Dock innefattar utredningen förslag som inte bör bli verklighet.

Vissa av utredaren Mattias Larsson förslag är dock helt rimliga – såsom förslaget att polisen i vissa fall ska kunna villkora en demonstration eller aktion med att denna ska få ske på anvisad lämplig plats. Lika så är det vist att det föreslås att ses över utländska medborgares möjligheter att agera och demonstrera i de fall dessa agerar på ett sätt som kan tänkas äventyra Sveriges eller svenskars säkerhet.

Men det läggs också fram förslag att polisen ska kunna neka en demonstration om man finner det för troligt att demonstrationen kommer bidra negativt till Sveriges säkerhet. Exempelvis om demonstrationen innefattar brännandet av böcker och man antar att någon, någonstans, kan bli så kränkt av detta att våld kan följa. Detta är djupt oklokt.

Om utredningens förslag går igenom kommer Sverige att få ett hädelseförbud, men bara gentemot de religioner eller livsåskådningar som hotar med terror när helst dess tro och skrift kränks. När Bibeln skändas har detta inte givit upphov till någon internationell säkerhetskris – varför polisen i framtiden knappast kommer begränsa brännandet av biblar. Samma sak med Vedaskrifterna och Toran. I klarspråk kommer bara skändande av Koranen att förbjudas.

Det är svårt att inte se det föreslagna koranbränningsfördet som något annat än en eftergift till islamisterna.

—  Steven Crosson

Islamister har vid flera tillfällen även hotat med och planerat terrordåd i Sverige, mot svenska mål och svenska församlingar, i kölvattnet av koranbränningarna. Det är svårt att inte se koranbränningsförbudet som något annat än en eftergift till islamisterna.

Alla människor i en demokrati behöver behandlas rättvist och lika. Man ska i ett fritt samhälle kunna kritisera religioner. Det som en person uppfattar som kritik kan en annan mycket väl uppfatta som ett skändande. Att exempelvis konstnärer eller ex-kristna skändar Bibeln eller korset måste vara tillåtet. Lika så att ex-muslimer skändar Koranen. Här behöver det finnas en bredd för att våra religiösa känslor kan bli sårade – det är det pris vi betalar för att leva i ett fritt samhälle. Alternativet är en stat som använder sig av religionen som ett medel att förtrycka och inskränka människors friheter.

De våldsverkare som med sin religion som förtecken driver på för att den svenska yttrandefriheten ska inskränkas bör vara nöjda över utredningens förslag. För oss andra bör utredningens passus om polisiära befogenheter att stoppa koranbränningar vara en varningsklocka. Samhället bör inte vika sig för islamister och terrorister som hotar Sverige, svenskar eller svenska kyrkor.

Fler artiklar för dig