24 september 2020

En tidning på kristen grundLedare

C-utspelet kan hyfsa debatten

Orealistiskt förslag ger nyttiga infallsvinklar i en låst diskussion

Centerpartiet har startat en diskussion om fri invandring. Det är inte ett realistiskt förslag, av flera skäl, men kan kanske bidra till att lösa upp en del blockeringar i debatten.

Föreställningen om två alternativ, helt stängda eller helt öppna gränser, har gynnat Sverigedemokraterna. Men det finns inte bara två alternativ, något som bland andra statsvetaren Andreas Johansson Heinö påpekat i kommentarer till utspelet.

Så låt oss se utspelet som en chans att hyfsa debatten i första hand, och förstås ett försök av Centern att profilera sig, ett behov som partiet delar med Kristdemokraterna.

Man kan se den tidigare invandringen till USA som ett exempel på att en nation kan skapas utifrån en lång rad skilda kulturer. Det var ingen smärtfri process, men kan i flera avseenden tjäna som förebild.

Sverige är dock i en annan situation och det är inte säkert att vi skulle klara av ett liknande experiment. Även den som bejakar ett mångkulturellt samhälle ser att skilda kulturer som under en ganska kort tid förväntas integreras med varandra möts av påfrestningar: Skillnader i värderingar. Olika utbildningar och historieskrivningar. Skilda religioner. Och så vidare. Sådana motsättningar dunstar inte bara bort för att människor "flyttar ihop".

Å andra sidan får vi inte överdriva svårigheterna, och inte – som de invandringsfientliga gör – förstora problemen med motsättningar mellan kulturer.

De flesta svenskar med utländsk bakgrund har inga problem med vare sig den svenska kulturen eller andra gruppers värderingar och uttryckssätt.

Centerutspelet kan vara nyttigt också ur den aspekten att vi tvingas tänka tanken: kan Sverige bestå av – låt säga – 18 miljoner invånare? Ja, självklart skulle Sverige kunna fungera om vi vore mer tättbefolkat. Vi har gott om yta i landet.

Det förutsätter förstås att minst lika stor andel som i dag har arbete och bostad. Det är alltså inte antalet medborgare i sig som är intressant. Om vi blev två miljoner färre medborgare men med mycket större arbetslöshet skulle vi ändå ha en rejäl kris. Det tankeexperimentet är viktigt för att slå hål på den invandringsfientliga argumentationen av typ ”släng ut dem, då minskar arbetslösheten”.

Utspelet sätter också fingret på vår föreställning om att vi har öppna gränser.

Så är det inte. Vi har en restriktiv invandringspolitik, i likhet med de flesta västländer. Sverige avviker något med ett relativt humant mottagande av flyktingar. Och det bör vi fortsätta med.

Som migrationsminister Tobias Billström (M) påpekar kan vi inte heller bortse från att vi är medlemmar i EU.

Men Sverige bör behålla en reglerad invandring, och även reglerad flyktingpolitik. Det faktum att det funnits många anledningar att kritisera den förda asylpolitiken, och dess tillämpning, betyder inte att den bör skrotas i sin helhet.

Hasse Boström

Hasse Boström är tidigare reporter, tf chefredaktör, redaktionschef, webbredaktör, ledarskribent, debattredaktör, nyhetschef och familjeredaktör på Dagen.

Fler artiklar