Elisabeth Sandlund: United i EFS ett brobygge som måste få testas

Uniteds närmande till EFS ett steg framåt för ekumeniken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Reaktionerna har varit blandade på pingstförsamlingen Uniteds besked i veckan om att man avser att undersöka möjligheterna att ansluta sig till EFS utan att därför lämna pingströrelsen. Många gläds åt att ekumeniken tar ett steg framåt, andra varnar för de praktiska svårigheterna med dubbelanslutna församlingar, särskilt när det handlar om sammanhang som delar mycket men som ändå står långt ifrån varandra i centrala frågor.

Dagen är en ekumenisk tidning, med ambitionen att inte bara skildra ekumeniska processer utan också, i den mån vi förmår, vara en ekumenisk motor i svensk kristenhet.

Läs mer: Pingstpastor i Malmö inte förvånad att United ansluter till EFS

 

Svårigheterna med att hitta konstruktiva lösningar på frågor som rör bland annat dop, nattvard och ämbete ska inte underskattas. Men att kristna hittar varandra över samfundsgränserna och vill samverka även organisatoriskt förtjänar att applåderas, inte sågas på förhand innan möjligheterna har utforskats.

När Gud blickar ner på Malmö ser han inte pingstvänner, EFK:are, EFS:are, de som tillhör Equmeniakyrkan, Svenska kyrkans medlemmar och andra kristna grupperingar, sida vid sida men separerade av osynliga gränser. Nej, Gud ser sitt folk i Malmö.

Om den tanken får vara utgångspunkten bör nya dörrar kunna öppnas, inte bara i Malmö utan också på annat håll.

Dubbelanslutning av församlingar är inget nytt fenomen i svensk kristenhet. Det finns många varianter där man har valt olika lösningar för att hantera de frågor där synsätten går i sär.

Det finns till och med hela samfund (läs Equmeniakyrkan) där radikalt skilda dopsyner existerar sida vid sida, till och med inom en och samma församling.

Knäckfrågor är till för att knäckas. Det är möjligt att processen i Malmö kommer att leda fram till ståndpunkten att den lösning som Magnus Persson och United har tänkt sig inte är möjlig att genomföra, att United får nöja sig med att fortsätta att samarbeta med kristna från andra traditioner på basis av en gemensam övertygelse om vikten av att sprida evangelium till vår tids människor. Men det är också möjligt att en ny bro kommer att byggas mellan lutheranerna i EFS och de pentekostala syskonen i Pingst, en bro som också andra kristna gemenskaper på sikt kan beträda.

Sammanslagningar och dubbelanslutningar är på intet vis allena saliggörande. Det finns många andra sätt för kristen samverkan, av både tillfällig och kontinuerlig art.

Ska en fördjupad och beständig relation bli fruktbärande krävs dock att minst två villkor är uppfyllda. För det första behöver man inte tänka exakt lika om allt så länge man är överens om det riktigt viktiga.

Delar man inte grundläggande bibelsyn eller svarar man olika på kärnfrågan: ”Vem är Jesus?” saknas förutsättningarna för en djupare gemenskap. För det andra krävs ett stort mått av respekt för varandras teologiska hållningar och traditioner med en vilja att sätta sig in i och förstå även det som man inte kan bejaka fullt ut.

Jesus manar oss att bli ett för att världen ska kunna tro. Det måste vara ledstjärnan för all ekumenik, också den som provar nya vägar.

Läs också: Daniel Alm: Dopfrågan svår om United ansluter till EFS

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.