Inre sekularisering det verkliga hotet

Kyrkans existensberättigande ligger i att Gud är dess nav, skriver Carl-Henric Jaktlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!