06 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

De vill sprida hopp bland utsatta i Nepal

Familjen Thiessen bor sedan fyra år i Nepal för att hjälpa utsatta grupper i landet. Något som blir allt mer utmanande, på grund av oron för nya jordskalv och Indiens gränsblockad lett till brist på mat, bensin och mediciner. ”Vi tror att Gud älskar varje människa och det är det som driver oss att fortsätt”a, säger Preston Thiessen.

1 av 12
Endast för prenumeranter
Fler artiklar