Åsa Salomonsson: Därför lyckades Åre med integrationen

Åre. 11 000 invånare och 1 200 asylsökande. Åre kommun har lyckats med integrationen så bra, att andra runt om Sverige hör av sig för att få ta del av Åremodellen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Detsom resten av Sverige och Europa kallade flyktingkris såg Åre kommun som en möjlighet. Flyktingarna är inget annat än resurser i form av nya invånare som berikar kommunen med nya erfarenheter och kompetenser.

Att de asylsökande skapat nya möjligheter istället för kris i Åre beror på kommuninvånare som inte är rädda att engagera sig, menar eldjälen Urban Widholm.

– Kommunen är full av unga familjer, människor som har fötterna i föreningslivet i form av kyrkor, idrottsföreningar och politik. Dessutom är vi vana att hantera 250 000 extra invånare varje säsong.

En annan avgörande faktor är Sprint-projektet: möjligheten för de asylsökande att lära sig svenska från dag ett i Åre.

– Det gav dem hopp, mening och tro.

Åsa Salomonsson, platschef på asylboendet Continental Inn, håller med.

– Sprint har varit en stor räddning. Och att vi har försökt se alla som kommit hit som individer. Vi har inte delat in dem i folkslag och kön, alla är lika, alla är lika mycket värda,.

Men uppstår inte problem och konflikter när så många människor från så vitt skilda kulturer och folkgrupper samlas på en och samma plats?

– Visst har det varit bråk ibland­, men inte mer än du ser i vilket annat svenskt samhälle som helst.

Åsa Salomonsson var med, den där dagen i oktober 2015 när bussarna rullade in i byn. För lite drygt ett år sedan hade man 640 asylsökande på Continental Inn.

Men i juli 2016 fattade Sverige beslut om hårdare lagstiftning i flyktingfrågan, och i takt med att allt färre flyktingar nådde Sverige skulle också asylboendet i Åre avvecklas. Detta trots att många av de boende hade integrerats genom både utbildning, praktik och rena jobb.

– Men folket här reagerade när man började tömma boendet. Massor med goda krafter var igång och vi lyckades rädda kvar ett 20-tal personer som fick boende utanför Continental, berättar Urban Widholm.

När avtalet med Migrationsverket precis skulle stängas ner fanns ett hundratal asylsökande kvar på boendet. Men i sista stund gav protesterna gensvar hos myndigheterna och nu har bussarna åter börjat rullat till Continental Inn.

– I dag har vi beviljats 400 platser varav runt 300 just nu fylls av unga studiemotiverade som dessutom kan en hel del svenska, säger Åsa Salomonsson.

Åre kommun har cirka 11 000 invånare, varav 1 500 bor i själva centralorten. Som mest hade man upp emot 1 200 asylsökande boende i kommunen.

I relation till fastboende ligger Åre i det absoluta toppskiktet av antal mottagna flyktingar.

90 procent av de kvotflyktingar som kom till Åre 2014 bor kvar. Av dem har mellan 50 och 80 procent fått jobb, samtidigt som den totala sysselsättningsgraden (studier/jobb/praktik) ligger på över 90 procent.

Det låter nästan för bra för att vara sant, men Urban Widholm viker inte en tum:

– Varje kommun i det här landet kan göra det Åre har gjort. Det handlar bara om att komma ur sin bekvämlighet där vi tror att vi ska ha det som vi alltid har haft det. Tänk vad rikare världen har blivit!

 

Fakta:

Läromedlet Sprint

Språkläraren Marie Rödemark har skapat det nätbaserade läromedlet Sprint som bygger på att asylsökande får lära sig grundläggande svenska och sedan i sin tur sprida kunskapen vidare.

Materialet finns tillgängligt via Youtube och Facebookgruppen Svenska för nyanlända – Swedish for beginners.

Inflyttarservice i Åre

Redan på flygplatsen möter kommunens inflyttarservice upp kvotflyktingarna för att se till att deras första tid blir välkomnande.

Första bostaden är ordnad, man guidas till alla viktiga myndighetskontakter, skola, barnomsorg med mera och får stöd i att handla möbler, husgeråd och allt annat som behövs.

Under de 24 första månaderna är kommunen spindeln i nätet som tillsammans med arbetsförmedlingen ser till att varje individs kompetens kartläggs och en etableringsplan upprättas.

Källa: Åre kommun

Vill du veta mer om Åremodellen?

Den 2-3 oktober inbjuder Åre kommun till en konferens om sitt framgångsrika integrationsarbete. ”Vi vill visa hur vi har skapat en miljö där nyanlända känner sig trygga, trivs och vill bo kvar. En gemensam strävan hos såväl trossamfund, studieförbund, folkhögskola, föreningar och olika myndigheter har skapat denna miljö. ” skriver man på Åre kommuns hemsida.