Kyrkmiljön svår för personer med adhd

20 procent av Sveriges befolkning har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det menar specialpedagogen Jennifer Jansson att det pratas för lite om i kyrkan. Själv har hon adhd, vilket inte alltid varit lätt i församlingsmiljön.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

– I Galaterbrevet står det ju om andens frukter, tålamod och mildhet till exempel. Det är attribut som inte alls är kompatibla med adhd. Innan jag fick min diagnos tänkte jag ofta: Varför klarar inte jag av att vara så där mild som alla andra?

Det var först i vuxen ålder, för några år sedan, som Jennifer Jansson fick sin adhd-diagnos. Det kom som en lättnad, bitarna föll på plats.

– Jag har alltid känt mig lite annorlunda, men inte förstått varför. När jag fick min diagnos fick jag mycket av mitt beteende förklarat.

Till exempel förstod Jennifer Jansson varför hon i kommunikationen med människor ibland kan råka i konflikt, trots att hon är konflikträdd.

– Många människor som har adhd är liksom jag väldigt direkta i kommunikationen. Jag säger ofta precis vad jag tycker, vilket inte alltid blir så bra.

Att vara så rakt på sak har ställt till problem. Bland annat när Jennifer Jansson under några år bodde i USA och var aktiv i församlingens barnarbete.

– Jag lyssnade till en annan ledare som undervisade barnen på ett felaktigt sätt. Då rättade jag genast henne och hon tog illa vid sig.

– Sådant händer tyvärr mig hela tiden. Om jag ser något som behöver förändras vill jag förändra det på en gång. Jag vill inget ont, men det blir fel.

Läs mer: Adhd har inget med intelligens att göra

 

Jennifer Jansson säger att hon ”lever och andas neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” (NPF) både i jobbet som specialpedagog på en skola och under sin fritid. Dessutom vill hon lyfta frågan i kyrkan.

Ett första steg har hon tagit i och med att hon för någon vecka sedan föreläste på en kvinnofrukost på temat "Kristen med adhd".

– Det var väldigt uppskattat. Många berättade att de inte visste att NPF är så vanligt och de var glada över att få vägledning i hur man kan jobba med detta i kyrkan.

Så många som 20 procent av Sveriges befolkning har någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket betyder att detta även finns inom kyrkan.

Jennifer Jansson tycker att det viktigaste kyrkan kan göra är att läsa på och utbilda sig i dessa frågor. Det gör det lättare att bemöta människor med adhd, menar hon.

– Ett typexempel är att barn med adhd i söndagsskolan klassas som "ouppfostrad unge". Jag hamnade i det facket, även om jag var hur uppfostrad som helst. Det var bara det att det inte hjälpte.

Jennifer Jansson tror också att miljön i kyrkan kan bli mer anpassad efter människors behov.

– Många barn med adhd behöver tydlighet. Det finns enkla medel som är helt gratis som gör att dessa barn skulle trivas bättre i söndagsskolan. Att ha stolar i stället för att barnen ska sitta i en hög på golvet är ett sätt. Att visa ett dagsschema med alla söndagsskolans hållpunkter är ett annat.

Läs också: Lena Petersson tackar Gud för diagnosen Asperger
 

Jennifer Jansson vill också betona att det finns många fördelar med att ha adhd. En konsekvens av diagnosen är att hon är oerhört produktiv och alltid vill driva saker. Hon har alltid varit engagerad i olika församlingar och fått saker att hända. Nackdelen med det är att hon kan köra på för fort och då köra över andra.

Hon är tacksam för att hennes mellanstadielärare vågade benämna det.

– Inför en klassfest där jag som vanligt var superengagerad i planeringen sa min lärare: ”Jennifer, du styr ju hela klassen.”

– Jag kom ihåg att jag fattade precis vad hon menade och tänkte: Varför har ingen sagt det här till mig tidigare? Det var befriande att min lärare talade om hur andra såg på mig, för jag kunde inte se det själv.

Den hjälpen tycker Jennifer Jansson även kan ges i en församlingsmiljö.

– Vi är ofta rädda att trampa någon på tårna, men det finns kärleksfulla sätt att tillrättavisa.

Framöver hoppas Jennifer Jansson kunna prata om adhd i fler kyrkliga sammanhang. Med små medel kan kyrkan bli en mer inkluderande miljö där alla får känna att de kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

– En person med adhd kanske har svårt att vara tålmodig, men kan ha lättare att utveckla andra andliga frukter. Som glädje till exempel.

Läs mer: Tre röster om att vara närstående till ett barn med funktionsnedsättning

Fakta: Jennifers litteraturtips om ADHD

Flickor med ADHD av Nadeau, Littman och Quinn

Simon Petrus-människan och ledaren av Bertil Gärtner – "Petrus är den i Bibeln jag identifierar mig mest med. Om jag en dag skulle få hjälp att skriva en biografi, så skulle den heta ''Petrus och jag''."

Underbara ADHD: den svåra superkraften av Georgios Karpathakis