Pastorn som ansvarar för flyktingmottagandet

Tomi Kuosmanen kan flyktingproblematiken såväl hemma i Finland som ute i världen. Efter många års utlandsarbete kom han tillbaka till Finland mitt i den brinnande flyktingkrisen hösten 2015.
I dag är han överinspektör på finska Migrationsverket, men också frivilligpastor i pingstkyrkan i Jyväskylä.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Tomi Kuosmanen vill att vi ska mötas i gamla pingstkyrkans lokaler i centrala Jyväskylä. Trots att Migrationsverket ligger i Helsingfors har han sitt kontor i den mellanfinska staden med 140 000 invånare. Härifrån arbetar han med förläggningsfrågor i hela landet.

Han vill inte agera som språkrör för Migrationsverket utan är tydlig med att han ger intervjun som privatperson. Tomi Kuosmanen har flera roller. Han är anställd av Migrationsverket som överinspektör, en av flera i Finland, med ansvar för mottagning av flyktingar. Men han är också pastor på fritiden i sin hemförsamling Siion i Jyväskylä och dessutom aktiv kristdemokratisk kommunpolitiker och riksdagskandidat i nästa års val.

Han är van vid nya utmaningar. När Tomi Kuosmanen och familjen 2015 kom tillbaka till Finland hade han arbetat i fyra år med att etablera en finsk hamburgerkedja i Turkiet och dessförinnan jobbat i elva år i Asien i olika projekt genom Fida International (den finska motsvarigheten till PMU).

Flyktingströmmen under hösten 2015 kom som en chock för många finländare. Landet som alltid haft en ganska blygsam invandring fick plötsligt över 30 000 asylsökande.

Under den här perioden engagerade sig Tomi Kuosmanen som volontär på Röda korset, men han ombads snart att bli chef för två flyktingförläggningar.

– Det fanns många församlingar, organisationer och privatpersoner som donerade kläder, ordnade mat, samlade förnödenheter till barn och skänkte möbler och annat, säger han.

På mindre orter gick det ofta bra, men i flera städer uppstod demonstrationer mot invandring och snart spreds bilden av Finland som ogästvänligt. Det finska folket blev tudelat och vissa politiska grupper spädde på polariseringen.

För familjen Kuosmanen var tröskeln för att hjälpa flyktingar lägre eftersom de hanterat flyktingkriser i Bangladesh, Pakistan och Nepal.

– Men det var mycket speciellt att göra samma sak i Finland. Det var en helt ny situation även om alla kriser har en sak gemensamt – i centrum av krisen finns en människa som behöver hjälp".

Sedan flyktingkrisen 2015 har flera länder stängt gränserna och politiskt har det även varit en het fråga i Finland.

– Vi har inte stängt gränserna. Jag tycker det är ett viktigt beslut. Både Sverige och Danmark har infört gränskontroller, påpekar Kuosmanen.

Hans röst är djup och signalerar pondus och auktoritet. Tomi Kuosmanen medger att Finland har väldigt låga siffror när det gäller flyktingmottagning. Man tar årligen emot 850 kvotflyktingar och säger att det finns kapacitet att hantera runt 5 000 asylsökande per år.

– Jag tror att alla har varit tvungna att omvärdera sin ställning eller kanske till och med för första gången ta ställning till flyktingfrågan.

– Det kommer många positiva reaktioner också, Folk som blivit vänner med flyktingarna och attityder som förändrats.

Som kristdemokrat ligger han i mittfåran när det gäller migrationspolitiken i Finland. När jag ber honom kort sammanfatta sin inställning nämner han två nyckelord.

– Det är kärlek och gränser. Kärlek är medmänsklighet och att vi har goda processer att integrera så att de som kommer hit kan bli en del av det finska samhället. Gränser betyder att vi vill ha en kontrollerad invandring som vi kan hantera, förklarar Kuosmanen.

Migrationsinspektören, pastorn och politikern Tomi Kuosmanen har alltid haft en vilja att göra skillnad. I sin ungdom arbetade han på missionsbåten Douos och även som ungdomspastor.

– När jag som 19-åring började som ungdomspastor i Lappo efter halvårs bibelskola, kände man sig som en superman.

– I dag är jag nog mer nådig mot både mina medmänniskor och mot mig själv, fortsätter han.

Tomi Kuosmanen säger att han inte vill dra åt ”dogmskruven” för hårt och döma människors tro. Livserfarenheten och arbetet bland de fattigaste i världen har gett nya perspektiv. Detta gäller till exempel synen på arbetet. Att vara pastor är egentligen inte ”heligare” än andra jobb.

– I Guds ögon är allt lika värdefullt. Det finns olika uppgifter som vi kan tjäna i. Förr tänkte jag att det heliga fanns nästan bara i församlingen, säger Tomi Kuosmanen.

– Jag vill vara trogen i de uppgifter som jag blir anförtrodd. Förtroendeuppdrag i samhället är jätteviktiga. Som kristna ska vi vara salt och ljus och påverka på ett positivt sätt i vår omgivning. För min del har det varit en process som ändrat mitt sätt att se på arbetet och hur det är att vara människa.

Själv ser han förmågan till organisation och beslutsfattande som sina styrkor. Inom politiken brinner han bland annat för hur man använder skattepengarna och samhällets gemensamma resurser på bästa sätt.

– Jag vill satsa min energi i politiken för att skapa och utveckla processer som gör att vi har något att dela av. Jag inspireras av bilden att plantera ett äppelträd.

Som ett konkret exempel berättar Tomi Kuosmanen om ett projekt när han arbetade i Nepal. Han kände starkt att han skulle starta en skola för kastlösa barn, fattiga daliter som inte hade haft möjlighet att gå i skola. Tillsammans med en kristen lärare startades skolan i en lerhydda. I dag finns det tio skolor med över 1 000 elever, och fler skolor byggs med stöd av insamlingar i Finland.

– Allt började med att vi startade den första kristna medborgarorganisationen där – det var sådden. Jag arbetade där i fyra år.

– Det var otroligt inspirerande att möta de här ungdomarna och försöka att stödja och uppmuntra till utbildning och därigenom också till ett drägligare liv.

Tomi Kuosmanen gillar Bibelns berättelse om hur en liten pojkes matsäck på fem bröd och två fiskar genom Jesus välsignelse räckte till tusentals människor.

– När jag började engagera mig som 19-åring hade jag inte mycket mer än den där lille pojken. Men när jag delat med mig av vad jag haft har det räckt och lett till att jag har fått vara med om fantastiska saker ute i värden.

Hur ser din närmaste framtid ut?

– Vi får se hur Gud leder. Om det inte blir riksdagen nästa år, kommer vi säkert att jobba med mission någonstans i världen, säger Tomi Kuosmanen.

Tomi Kuosmanen

Född: 1974.

Bor: Jyväskylä.

Familj: Fru och en son.

Yrke: Överinspektör och senior rådgivare på finska Migrationsverket.

Övriga engagemang: Pastor i Siion-församlingen i Jyväskylä, samt kommunpolitiker för Kristdemokraterna i samma kommun.

Aktuell: Riksdagskandidat för valet 2019.