Ma Oftedal går ur kyrkan

- Nu avsäger jag mig prästämbetet och går ur Svenska kyrkan, säger Ma Oftedal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Oftedal fick sin teologiska utbildning i Uppsala, hade nära kontakt med Evangeliska fosterlandsstiftelsen och prästvigdes 1980. Hon har haft kortare tjänster som präst.

Framför allt har hon varit rubrikernas kvinna. När Ulf Lundell kritiserade henne för brott mot tystnadsplikten väckte det uppståndelse. Hon blev även omskriven för att ha låtit sig "omdöpas" av Stanley Sjöberg.

I boken "Doxa" som kom ut 1996 beskriver hon hur hon deltagit i ceremonier som skapade oro inom Svenska kyrkan. Hon hade närmat sig nyandligheten alltför mycket, men hon tog strid för sin prästkrage och vann via juridiken.

Men, skriver hon nu på facebook, förhoppningen om en helad relation med Svenska kyrkan blev knappast infriad. Istället för att vara präst i någon församling har hon livnärt sig på att hålla olika kurser.

Kyrkan har bara misstrott, föraktat och grälat med henne, skriver hon, och kallar Svenska kyrkan för en sträng äktenskapspartner som inte ens är intresserad av parsamtal.

Senaste anmälan mot Ma Oftedal handlade om hennes reinkarnationstro.  "Som om det var en brottslig handling," skriver hon .

På Alla hjärtans dag tar hon ut skilsmässa genom att sända ett brev till Domkapitlet i Stockholms stift där hon avsäger sig prästämbetet för gott. Och därmed, menar hon, flyttar hon med sin andlighet till en annan plats, ett annat forum.

"Ett sammanhang där man fri från dogmer, konfessioner och begränsningar får utforma sina ceremonier som man vill, med min och andras hjälp."

Istället för att viga brudpar i Svenska kyrkans ordning, ska hon nu ansöka om borglig vigselrätt, och kurserna i reikihealing eller "själabudget" fortsätter hon med. Liksom att tillhandahålla ritualer för namngivningsceremonier, samkönade äktenskap, begravningar hemma och utomhus eller djurbegravningar.

"Jag är övertygad om att jag kommer att träffa den verkligt rätta kärlekspartnern igen!" skriver hon och avslutar med en vanlig new age-hälsning: "Ljus och kärlek!"

Lilla Erstagården