Malmö stad hotade kyrka med böter

En halv miljon i böter hotades Johanneskyrkan i Malmö med av staden. Orsaken är att man öppnat kyrkan för hemlösa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sedan november har Johanneskyrkan (Svenska kyrkan) haft öppet nattetid för flyktingar och hemlösa. I samband med påsken avslutades projektet, vilket skedde enligt tidsplanen.

Men strax innan stängning hotade Malmö stad med 500 000 kronor i vite om inte församlingen direkt upphörde med verksamheten, vilken betraktades som ett härbärge.

Under hösten accepterade kommunen att kyrkans öppethållande fungerade som tillfälliga härbärgen, liksom en annan ideell verksamhet, Kontrapunkt.

– Men nu har de funnits så länge att de anses som mer varaktiga och då ställs det helt andra krav, säger Karolina Skog, (MP) ordförande i stadsbyggnadsnämnden till Sydsvenskan.

Från kyrkans sida hävdar man att övernattningen aldrig varit att anse som ett härbärge. Man har hållit öppet nattetid för "bön, vila och skydd". Men det har inte funnits några sängplatser eller toaletter, man har inte heller serverat frukost eller annan mat.

I ett pressmeddelande skriver bland andra kyrkoherde Anders Ekhem:

"Det är kyrkans uppgift att ha öppna och tillgängliga kyrkor. För Malmö stad är det oerhört generande om Svenska kyrkan måste betala böter för att kyrkan har gett skydd till utsatta människor i Malmö, när vare sig stat eller kommun har räckt till."

Nu verkar böteshotat avvärjt. Karolina Skog säger till Sydsvenskan att man fått signaler om att verksamheterna har eller är på väg att upphöra och då drar man tillbaka viteskraven.