03 augusti 2021

En tidning på kristen grund99 resultat för ”mikael-hermansson”

Jonas Sandwall, musiker.

Erik Tilling, musiker.

"Viktigt att medlemmar ser sig själva som bärare av församlingen, inte som kunder."

Ung konvertit i Stockholm knivattackerades för sin kristna tros skull.

Frågan från pastorn blev en tankeställare för pastorssonen Kimmo Ulltjärn.

Magnus Ehntorp skrev sången inför sin egen vigsel.

Tigleth Malkey, riksevangelist i Pingst och författare

Christofer Öhrvall, pastor i Smyrna Göteborg.

Andreas Joakimson, Ungdomskonsulent vid SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom.

Startar upp hubbar på sju olika platser.