Nya förslag om ett tredje kön

Vänsterpartiet och kyrkliga studieförbundet Sensus vill införa ett tredje kön – hen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Om man söker jobb på Sensus kan man numera ange kön, som "han, hon eller hen". Avsikten är inte att väcka debatt, menar Sensus, inte heller att provocera eller att förändra språket.

"Sensus vill helt enkelt vara inkluderande och ge människor rätten att få vara sig själva på jobbet", skriver studieförbundet på sin hemsida. Där redogör man också för en del av debatten. På hemsidan redogör man också för en del av de reaktioner man fått:

"Det är groteskt, barnsligt och häpnadsväckande" och "dumheterna från Sensus visar klart, att här skall ingen vettig människa söka jobb". Men man har också fått beröm för att man "våga vara föregångsfigurer".

Sensus består av ett stort antal medlemsorganisationer inom folkrörelserna, bland annat Svenska kyrkan.

I en motion till årets kongress i vänsterpartiet föreslår Pernilla Calmerfalk, Örebro, att Sverige inför en könsneutral lagstiftning. Partistyrelsen har tillstyrkt förslaget.

- FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna innebär också en rätt till sin identitet, säger hon.

Pernilla Calmerfalk menar att Sverige bör följa efter bland andra Sydafrika och Nepal, som genomfört könsneutralitet i lagen. I Sydafrika finns tre benämningar : kvinna, man och intersex. Även Australien utreder frågan.

Pernilla Calmerfalk känner inte till om frågan drivs inom något annat politiskt parti.

Frågan om ett tredje kön är intressant också för språkvårdare. I Språkspalten i Svenska dagbladet kommenterade Olle Josephson, docent vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, nyligen Sensus beslut. Han konstaterar att de flesta språkvårdare avråder från att införa ett tredje kön. Språkvårdare diskuterar ett tredje kön när man inte vet vilken kön någon har, Sensus och queerförespråkare förespråkar ett begrepp som syftar på en person som varken vill beteckna sig som man eller kvinna. "De avskaffar inte två kön utan inför ett tredje", skriver han.