2 000 patienter begravdes anonymt

Två tusen anonyma gravar i Lund vittnar om de bortglömda mentalpatienterna från St Lars sinnessjukhus i Lund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Fram till 1950-talet begravdes nämligen sjukhusets patienter anonymt, rapporterar SR P4 Malmöhus. Ett av skälen var att varken samhället eller familjerna ville kännas vid de psykiskt sjuka.

Fram till slutet av 1800-talet begravde man mentalpatienter på de allmänna kyrkogårdarna i Lund. Men invånarnas protester ledde till att man 1895 anlade en kyrkogård intill sjukhuset. Där begravde man dem som dött - och markerade gravarna med journalnummer i stället för namn samt och bokstaven k för kvinna eller m för man.

Mörk historia

Lunds stift har införlivat St Lars kyrkogård i Svenska kyrkans pilgrimsled i Skåne. Pilgrimsvandringar som utgår från domkyrkan stannar till och hedrar de anonyma döda.

"S:t Lars kyrkogård bär en mörk historia. (...) Här kan den lyhörde höra de namnlösa vännerna ropa till oss och drabbas av den helige Laurentius uppmaning att se de osedda och älska de oönskade”, skriver Svenska kyrkan i Lund på domkyrkans hemsida.