03 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkan skänkte pengar till kommunens flyktingmottagning

Filadelfiakyrkan i Stockholm skänkte 10 000 kronor till staden, för att fixa till ett aktivitetsrum för ensamkommande flyktingbarn.

1 av 3

I normala fall brukar pengar strömma åt andra hållet, via bidrag eller stöd till olika sociala verksamheter. Men i söndags var det kyrkan som stod för utbetalningen, då den stora julkonserten Vinternatt hölls i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Mottagare var Stockholms stad, vars representant fick ta emot en värdecheck på 10 000 kronor.

Pengarna ska gå till ett av stadens boenden för ensamkommande flyktingbarn, så att de ska kunna fixa till ett aktivitetsrum.

-Vi som församling tror att vi kan göra en praktisk insats för att stödja dem som finns där, säger Sören Eskilsson, vice föreståndare i församlingen.

Men är det inte lite konstigt att kyrkan ger pengar till kommunen?

-Nej, det tycker jag inte. Vi ger otroligt mycket av våra ideella krafter, därför är det inte så märkligt att ge ett bidrag för en verksamhet som har stora behov i en akut situation.

Sören Eskilsson säger att församlingen ska börja jobba tillsammans med Stockholm stad med de ensamkommande flyktingbarnen på boendet de nu vill vara med och rusta upp. Ett volontärteam håller på att startas upp, som ska se till att träffa ungdomarna som bor där regelbundet, en insats som sker på ideell basis.

-Och det är inte så mycket pengar som vi ger, utan det får mer ses som en symbolisk summa men som kan få betyda en stor uppmuntran på det enskilda boendet.

Sören Eskilsson säger att det är viktigt att lyfta fram alla fantastiska medarbetare i Stockholm stad och tacka dem för det arbete som görs, då de ska hantera en rad sociala problem, som utsatta EU-migranter, nyanlända flyktingar och så klart de ensamkommande flyktingbarnen.

-På det här sättet ville vi uppmuntra och visa vår uppskattning till alla dem som jobbar med dessa frågor varje dag men som också visar så mycket hjärta och personligt engagemang.

Överlämnandet av värdechecken skedde inför en fullsatt kyrka, till en varm applåd.

Var kommer pengarna ifrån?

-Vi fick ett överskott på 160 000 från biljettförsäljningen från julkonserten, och utöver det har vi även samlat in pengar. Alla pengar kommer att gå till vårt sociala arbete, där vi för övrigt redan samarbetar med Stockholm stad.

Sören Eskilsson säger att det som församling inte sticker under stol med att det är tron som är drivkraften i det sociala arbete de utför i samarbete med staden.

-Det är hjärta och tro som är vår drivkraft. Det har vi sagt hela tiden.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter