18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Gudrun Boström föreslås bli ny ordförande i Evangeliska frikyrkan

Evangeliska frikyrkans valberedning föreslår Gudrun Boström, tidigare biträdande missionsdirektor, till ny styrelseordförande för den nationella församlingsrörelsen.

Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar