28 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Asylsökande får ny nationell bibelskola

I vår startar en nationell kurs för persisktalande asylsökande konvertiter i Örnsköldsvik. – Den som på ett trovärdigt sätt kan berätta om sin tro för sina vänner kan också göra det för Migrationsverkets handläggare, säger Stefan Beimark, pastor i Pingstkyrkan.

Migrationsverkets hantering av asylsökande konvertiter engagerar åtskilliga församlingar runt om i landet. Frustrationen över att många får nej på sina ansökningar om att få stanna, är stor.

– Vi inbjuder persisktalande konvertiter till en kurs där de får möjlighet att växa i sin kristna tro och fördjupas i sitt lärjungaskap, berättar Stefan Beimark.

Fyra veckors kurs

Han är pastor i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik som tagit initiativet och förklarar varför det är så angeläget:

– Många konvertiter har en genuin kristen tro, enligt vår uppfattning är de överlåtna kristna. Men Migrationsverket gör ofta bedömningen att deras tro inte är äkta.

Kursen hålls under fyra veckor i maj på en lägergård utanför Örnsköldsvik. Målgrupp är asylsökande konvertiter med persiska som modersmål. I mån av plats är konvertiter med uppehållstillstånd välkomna.

– Målgruppen är personer från Iran och några från Afghanistan och Irak, berättar Stefan Beimark som betonar att kursen inte garanterar någon asyl i Sverige utan att den är en månadslång bibelskola.

– Däremot säger vi lite med glimten i ögat, men också på allvar, att den som på ett trovärdigt sätt kan berätta om sin tro för sina vänner också kan göra det för Migrationsverkets handläggare. Därför kommer vi att träna deltagarna i att berätta om sin tro och dela med sig av sina andliga upplevelser.

”Ge dem råg i ryggen”

I början av februari höll Pingst integrationskonferenser på tre platser i landet då initiativet presenterades. En av dessa var Jönköping Pingst där Chatrine Carlson är pastor med ansvar för diakoni.

– Vi behöver verkligen stötta konvertiter och ge dem råg i ryggen. Inte minst behöver vi ge dem möjlighet att träna på att kommunicera hur de kom fram till sitt ställningstagande och vad tron betyder för dem i dag, säger hon.

Pingst Jönköping har ett stort arbete bland asylsökande men kommer inte, som det ser ut nu, att skicka några deltagare till Örnsköldsvik då de har möjligheter själva att undervisa och kommunicera på deras språk.

– Men många församlingar har inte de resurserna. Då är en sådan kurs jättebra. Att Pingst står bakom är en signal att vi står på konvertiternas sida, att vi ger röst till den som inte har någon röst i samhället, menar hon.

Grunder i kristen tro

I kursen ingår grunderna i kristen tro, skiftet från islam till kristendom och deltagande i gudstjänster och evangelisation. Pastorer, präster och olika experter sköter undervisningen, som tolkas från svenska till persiska.

– Det blir en förberedelse för livet som kristen och samtidigt en tillgång i mötet med myndigheter, förklarar Stefan Beimark.

– Vi tror att detta är jätteviktigt, det är livsöden som berör oss på djupet. Kom ihåg att det är människor som tillhör våra församlingar, de är våra vänner.

Hur många blir det på kursen?

– Det vet vi inte än. Vi har lagt en budget på 25 men har plats för upp till 70 boende på lägergården. Församlingar har hört av sig och är intresserade så vi tror att det blir många.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter