20 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Människohandeln riskerar öka i coronakrisen

En av de stora samhällsfrågorna i världen är det moderna slaveriet och att människor som används som handelsvaror. Daniel Råsberg, Missionsideolog i Evangeliska Frikyrkan, håller eftermiddagens webbinarium om Kyrkan och anti human trafficking.

Världen påverkas av covid-19. Förutom själva sjukdomen i sig är de mest påtagliga effekterna att orättvisor, fattigdom och utnyttjande ökar. I spåren av pandemin riskerar barns rättigheter försämras, fattigdomen öka och fler människor utnyttjas i människohandel. Detta är situationer som vi tillsammans med våra partners alltid arbetar med, men som blir extra relevant i den situation som vi nu lever i. I gårdagens webbinarium behandlade vi covid-19 och kyrkans respons, på torsdag kommer vi att fokusera på frågan om barns rättigheter. I dagens webbinarium tar vi oss an frågan om människohandel.

DET ÄR LÄTT att tro att människohandel minskar nu i tider av isolering och stängda gränser. Istället rapporteras det i Sverige att sexhandeln snarare har ökat. Riskerna ökar dessutom då olika organisationer som hjälper utsatta människor inte längre kan genomföra sitt arbete. En annan aspekt är att fler människor just nu sätts i beroendeställning på ett sådant sätt att det leder till en ökad risk att bli utnyttjad. Suget efter fortsatt billig arbetskraft och en nedåtgående ekonomi riskerar att ytterligare driva på människohandeln.

MÄNNISKOHANDEL är ett brett begrepp som innefattar påtvingad prostitution och sexhandel, arbete, organdonation, blodgivande och påtvingat äktenskap enligt International Organisation of Migration. Statistik och siffror kring människohandel är osäkra men en undersökning som organisationen gjort redovisade ca 80 000 identifierade fall av människohandel. Men mörkertalet beräknas vara stort. International Labour Organisation räknar med att 25 miljoner människor i världen finns i någon form av modernt slaveri och 15 miljoner i påtvingat äktenskap, vilket är en liknande situation. Den största delen av människohandel berör arbete, ofta inom gruv- och byggindustrin. Prostitution och sexhandel utgör ca 12-20 % av människohandeln. Unicefs beräkningar visar att någonstans mellan 700 000 och 4 miljoner kvinnor finns i påtvingad prostitution idag.

SITUATIONEN FÖR DE kvinnor som finns i den här situationen är svår. Det finns en utsatthet gentemot dem som köper sex, men även i relation till dem som har kontroll över dem, präglat av olika former av tvång. De som finns i riskgruppen för trafficking kommer ofta från situationer med fattigdom, våld i hemmet eller sexuellt utnyttjande. Det gör att trauma är en betydande problematik hos de som är offer för sextrafficking. Hela den här situationen blottar en djup orättfärdighet i samhället där de svagaste och mest utsatta blir än mer utsatta. Den orättfärdigheten motiverar kristna kyrkor och organisationer att arbeta med förändring i den här situationen. Det finns några helt grundläggande motiv i kristen tro som motiverar arbete mot människohandel. Uppmaningen i Gamla Testamentet att skydda de mest utsatta i samhället som där beskrivs som änkan, den faderlöse och främlingen. Den omsorgen har sin grund i att alla människor är skapade till Guds avbild och utifrån det perspektivet har en inneboende värdighet som kyrkan är kallad till att upprätthålla.

EVANGELISKA FRIKYRKAN har framför allt arbetat i situationer som berört sextrafficking. I dagens webbinariet kommer vi att beröra hur arbetet mot människohandel görs utanför Sverige. Eva-Lena Hellmark i Aten, Grekland, och Sofia Jonsson i Thailand kommer att dela med sig av sina erfarenheter i arbetet mot människohandel. De kommer att beröra hur de arbetar, varför det är relevant för kyrkan och vad de skulle vilja skicka med till oss i Sverige att tänka på, arbeta med och be över

Daniel Råsberg, missionsideolog Evangeliska Frikyrkan

Var med och lyssna och fundera vidare tillsammans med oss i Internationella programmets webbinarium på digitala Torpkonferensen!

Var med och skapa ett unikt Torp! Torp2020 är vi ju alla tillsammans, så tagga dina bilder med #mittorp2020 och visa hur du gör!

---

DAGENS BÖNEÄMNEN

 • Be för barn och vuxna som utnyttjas på olika sätt just nu.

 • Be att fler ska få uppleva hoppet i Kristus.

 • Be för de som jobbar mot människohandel, om mod, kraft och beskydd.

---

---

DAGENS INSAMLINGSMÅL

 • 55.000 kr

 • Swish 900 40 37, ange "TORP"

 • Går till EFKs gemensamma arbete i Sverige

---

---

HÄNDER IDAG ONSDAG 17 JUNI

 • 10.00–10.30 Morgon med Torp

 • 10.00 Dagens bibelord tonår

 • 11.00–11.40 Medarbetarfika

 • 12.00 Undervisning tonår

 • 13.00–14.00 Webbinarium med EFKs Sverigeprogram

 • 14.30–15.30 Webbinarium med EFKs internationella program: Mot människohandel

 • 16.00 Vittnesbörd tonår

 • 17.00–22.00 Lovsång live, Maria Fagré

 • 19.00–20.00 Höjdpunkt med Torp: Philip Yancey från Torp- konferensen 2008

 • 20.00 Kvällsbön tonår

 • Du hittar alla programpunkter på torpkonferensen.nu

---

Fler artiklar från Nyheter