27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Allt färre amerikaner tror att Jesus är vägen till frälsning

En majoritet av de kristna i USA anser att det går att förtjäna sin plats i himlen genom att vara god. Det visar en ny undersökning.

– Om du tittar på några av de dominerande inslagen i den amerikanska själen och hjärtat i dag, något som också framgår av studien, så tror de flesta att syftet med livet är att vara nöjd över sig själv, säger religionsforskaren George Barna till The Christian Post.

Katoliker drar upp siffrorna

Enligt Arizona Christian University, och American Worldview Inventory 2020, uppger 52 procent av USA:s kristna att tron inte är det viktigaste utan att det går att arbeta sig till frälsning.

– De flesta hävdar att alla religioner har samma värde, att inträde i Guds eviga närvaro bestäms av ens personliga val och att det inte finns något absolut som kan vägleda eller få oss att växa moraliskt, säger George Barna som har genomfört studien.

Uppdelat på kristna trosinriktningar visar American Worldview Inventory 2020 att 70 procent av katolikerna i USA tror att det går att förtjäna sin plats i himlen genom handlingar. Motsvarande siffror för pingstvänner är 46 procent, "mainline protestants" (44 procent) och evangelikala (41 procent).

George Barnas undersökning visar också att synd är ett begrepp som blir allt mindre relevant för amerikanerna.

I dag uppger 56 procent av den vuxna befolkningen att de medvetet och konsekvent försöker undvika att synda på grund av att de tror att synden kränker Gud.

Läs även Ny studie: Lättare att hjälpa andra förstå Bibeln än att förstå den själv

Skillnad på konservativa och liberaler

Några andra viktiga resultat från American Worldview Inventory 2020:

• Endast hälften av amerikanerna (54 procent) tror att de kommer att uppleva himlen efter att de dör, 15 procent uppger att de inte vet vad som kommer att hända efter döden, 13 procent säger att det inte finns något liv efter döden, 8 procent räknar med att reinkarneras och 8 procent tror att de hamnar i en reningsplats innan de kommer till himlen. Bara 2 procent tror att de kommer till helvetet.

• Pånyttfödda kristna, definierade som människor som inte bara säger sig vara kristna utan som tror att de kommer till himlen när de dör under förutsättning att de har bekänt sina synder och accepterat Jesus Kristus som deras frälsare, är minst benägna att ha inställningen att frälsning kan förtjänas.

• Konservativa är mycket mer benägna (75 procent) att "medvetet och konsekvent försöka undvika att synda eftersom de vet att det kränker Gud" jämfört med liberaler (41 procent).

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen. Han kom till tidningen 2010 och arbetade under de första åren som webbredaktör. I sin roll som reporter har han bland annat skrivit om skolavslutningar, samvetsfrihet, Svenska kyrkan och 68-vänstern samt situationen för romer.

Fler artiklar