Analys: United Malmös närmande till EFS väcker dopfrågan i Pingst

Att själva döpa spädbarn, som görs inom EFS och Svenska kyrkan är otänkbart i Pingst, enligt pingstledaren Daniel Alm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstförsamlingen United i Malmös närmande till den lutherska teologin och EFS inom Svenska kyrkan aktualiserar dop- och ämbetsfrågorna inom pingströrelsen. Men att Pingst skulle öppna för att praktisera barndop verkar uteslutet. Föreståndaren Daniel Alm markerade på pingströrelsens pastorsdagar nyligen att pingströrelsen i Sverige är en baptistisk rörelse som döper med "nedsänkning i mycket vatten”. Sannolikt är församlingen Uniteds och pastor Magnus Perssons nyorientering en av faktorerna bakom uttalandet.

Att en del pingstförsamlingar säger ja till att ta in barndöpta från andra samfund som medlemmar är en sak – så långt kan Pingst tänka sig att gå. Men att själva döpa spädbarn, som görs inom EFS och Svenska kyrkan är otänkbart, enligt Daniel Alm.

Vill då United Öresundskyrkan praktisera barndop i framtiden? Magnus Persson har hållit sig borta från att kommentera den saken under hösten. Men för den som läser hans nya bok ”Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken”, som gavs ut ungefär samtidigt som församlingens eventuella dubbelanslutning till EFS och Pingst blev känd i oktober, ligger det nära till hands att tolka det så. Detta även om ordet "barndop” inte används.

Magnus Persson skriver exempelvis att dopteologin inte kan byggas uteslutande på texter från evangelierna och Apostlagärningarna i Bibeln, och att man i resten av Nya testamentet ”inte gör någon sak av ordningen mellan tro och dop”.

Vidare slår Magnus Persson fast att dopet "inte vilar på våra personliga minnen". Han skriver att "ingen av oss tvivlar på att vi är födda trots att vi inte kommer ihåg vår egen födelse.”

Läs också: EFS-ledaren Kerstin Oderhem: United måste få göra sin resa
 

Ämbetsfrågan är en annan ”svår fråga” i relationen till pingströrelsen. En undran är om Magnus Persson har ambitionen att bli präst inom EFS och Svenska kyrkan för att kunna få dela ut sakramenten och förrätta dop – och om det i så fall skulle godkännas av Pingströrelsen. Inte heller här ges några svar i dagsläget.

Samarbetsförsamlingar mellan EFS och frikyrkan finns sedan tidigare, men då handlar det om att församlingar från olika traditioner har slagits ihop för att få livskraft. United i Malmö gäller i stället en teologisk förflyttning inom en pingstförsamling.

Församlingen United har inte tagit ställning till församlingsledningens förslag ännu. Magnus Persson säger i samtal med Dagen att han inte vet när besked kommer. Parallellt pågår samtal med samfunden EFS och Pingst.

Systerförsamlingen United i Göteborg, som bildats utifrån United i Malmö, meddelade nyligen att den byter namn till Centro för att tydliggöra att man inte rör sig mot EFS eller Svenska kyrkan, utan ”står kvar i den karismatisk-evangeliska ådran”.