Domprost Mats Hermansson fälls för bristande lojalitet

Domprost Mats Hermansson i Vusby får en skriftlig reprimand från Domkapitlet i Visby stift, för att han som domprost varit illojal mot biskopen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!