Domprost Mats Hermansson fälls för bristande lojalitet

Domprost Mats Hermansson i Vusby får en skriftlig reprimand från Domkapitlet i Visby stift, för att han som domprost varit illojal mot biskopen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller