Josefin Lennartsson: Vad vill allmänheten att kyrkan ska göra?

På en plats där frikyrkan är på väg att dö ut, valde pastor Josefin Lennartsson att vända sig till allmänheten för att fråga vad de vill att kyrkan ska göra.
Nu vill hon bygga upp en församling på ett nytt sätt, och hoppas att svaren kan hjälpa till.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vad tycker egentligen folk om kyrkan? Josefin Lennartsson går en utbildning i församlingsplantering och fick i uppgift att göra en studie på en plats där mans kulle kunna plantera en ny församling.

Hon valde platsen där hon precis inlett sin pastorstjänst, Gnestaorten, där Gnesta, Mölnbo och Järna ingår.

Flera frågor

Det är en rad frågor hon vill ha svar på. Tror man på en högre makt, en andlig verklighet och vilken bild man har man av kyrkan? Frågorna har delats via en Facebook-sida som samlar folket i området, och på bara någon dag har 70 svar kommit in.

– Det är väldigt många som är extremt kritiska till religion och ett andligt tänkande, som kommenterat att det är sagor och att man borde tro på vetenskap, säger Josefin Lennartsson.

– Men många svarar också att de har någon form av andlig tro. Det finns en hel del som mediterar, som tror på reinkarnation och flera säger sig ha gjort andliga upplevelser.

De flesta som svarat på vad kristen tro handlar om tar upp att det handlar om kärlek, att vara en god medmänniska, att hitta sin spiritualitet. Ofta en positiv och förhållandevis rättvisande bild, menar Josefin Lennartsson.

Vad svarar folk att de vill att kyrkan ska göra?

– Det de lyft upp är det diakonala. Välgörenhet, att kyrkan ska arbeta för utsatta, flyktingar och fattiga. Och det finns en tyngdpunkt på traditionen, barntimmar, dop, bröllop och begravning, berättar Josefin Lennartsson, som noterar att svaren främst verkar cirkulera kring Svenska kyrkan, inte frikyrkor.

Blandade svar

På frågan vad som skulle få en människa att börja gå i kyrkan, blev svaren väldigt blandade.

– En skrev, över min döda kropp. En annan, mer verksamhet som inte är knutet till gudstjänsten. Flera har skrivit att de inte går i kyrkan på grund av tidspress, vissa vill se en större öppenhet mot oliktänkande.

Glada präster och mat var också svar på vad som skulle kunna locka till ett kyrkobesök.

Vad ska du göra med alla svar?

– Dels så kommer jag att dela det här med församlingen här, och hoppas att det på något sätt kan bli till hjälp för oss.

Svaren kommer även redovisas i kursen om församlingsplantering.

Måste tänka nytt

Josefin Lennartssons egen reflektion är att kyrkan måste tänka nytt, inte minst i det område där hon nu har satt ned sina bopålar, där frikyrkorna är utrotningshotade.

– I Gnesta har det funnits tre frikyrkor som numera slagits ihop. Kvar finns en församling med tio aktiva medlemmar, där de flesta är över 75 år.

Josefin Lennartsson har själv flyttat till Mölnbo, där det finns en något större Equmeniaförsamling. Men även där är tendensen som i Gnesta, en minskande skara engagerade medlemmar.

Nu har hon kallats som pionjärpastor för frikyrkorna i Gnestaorten, och de som kallat henne säger sig vara redo för en nystart.

– Att bara upprätthålla någon form av tradition, det har ingen bärighet. Och det kanske inte är frikyrkans roll, utan tyngdpunkten ligger kanske mer på gemenskap, säger hon.

Därför har församlingen hon leder lagt ned söndagsgudstjänsterna, för det lockar ingen utifrån. I stället träffas de varannan torsdag för att äta mat, läsa bibeln och samtala.

– Ska vi tänka nytt så ska vi tänka nytt, säger Josefin Lennartsson.

Församlingsplantering i Sverige

En stark trend i svensk frikyrklighet just handlar om församlingsplantering.

Det handlar om att starta nya, oftast mindre, församlingar, vilket ses som ett sätt att nå fram med budskapet om Jesus till nya grupper.

En dag om församlingsplanering hölls tidigare i år i Västerås, där samtliga ledare för de svenska frikyrkosamfunden fanns representerade.

Samfund som jobbar strategiskt med frågan är: Pingst FFS, Equmenia­kyrkan, EFS, Evan­geliska frikyrkan, Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén.