24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Knutbyrättegången över: Åklagaren yrkar på fängelsestraff

– Jag är bränd överallt, svarade Åsa Waldau på frågan om hur hennes liv ser ut i dag och hur hon ser på möjlighet att få ett jobb i framtiden. På onsdagen avslutades rättegången i Uppsala tingsrätt mot tre tidigare pastorer i Knutby Filadelfia.

1 av 7

I sin slutplädering, som hölls bakom stängda dörrar, yrkade åklagare Liselott Herschend på fängelse för Åsa Waldau (som numera heter Åsa Jacobsson) och Urban Fält (som numera heter Carl Fält).

– När det gäller den kvinnliga pastorn så har jag sagt att jag anser att hon ska dömas för alla de 14 fall av misshandel som är med i åtalet och jag har sagt att jag anser att det sammanlagda straffvärdet uppgår till 1 år och 6 månader om man lägger ihop alla de här olika tillfällena, berättade hon efteråt till den samlade pressen.

– Jag har gjort många jämförelser när det gäller brott i nära relation. Och jag har sagt att om tingsrätten delar min bedömning av straffvärdet så bedömer jag att det är fängelse som är den enda påföljden som är aktuell, men om man tänker sig att straffvärdet ska sänkas, delvis på grund av att det har gått lång tid sedan händelserna, så kan man möjligtvis i sådana fall tänka sig villkorlig dom med maximalt antal timmar samhällstjänst som alternativ. Men det kräver ett lägre straffvärde än 1 år och 6 månader.

Att Liselott Herschend yrkade på fängelse motiverar hon med det höga straffvärdet.

– Då ska det till något särskilt för att man ska döma till något annat än fängelse, det skulle egentligen behöva vara en kontraktsvård eller att det finns något sådant. Samhällstjänststimmarna räcker så att säga inte till för det straffvärdet.

Personalia inledde dagen

När det gäller Peter Gembäck, som polisanmälde sig själv och som har erkänt det han är anklagad för, förklarade Liselott Herschend att hon anser att påföljden kan stanna vid villkorlig dom och böter med hänsyn till att han har anmält sig själv och att det har gått lång tid sedan händelserna.

Peter Gembäck.

Sexuellt utnyttjande av 17-åring

Urban Fält har åtalats för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, mot en då 17-årig flicka inom församlingen.

– I den delen bedömer jag straffvärdet till fängelse i ungefär 8 månader och att det är ett sådant artbrott där normalpåföljden ska vara fängelse, berättade Liselott Herschend efteråt.

Hon sa också att om tingsrätten anser att det har gått så lång tid sedan händelserna att det ska påverka valet av påföljd så är villkorlig dom och samhällstjänst ett alternativ.

Urban Fält.

Liselott Herschend fick också en fråga om hur hon skulle sammanfatta förhören under hela rättegången.

– Min uppfattning är att de personer som har hörts under rättegången har berättat på i stort sett samma sätt som de har gjort under förundersökningen. Det har inte varit några stora överraskningar, varesig när det gäller målsägarna, vittnen eller misstänkta.

"Religionen är en försvårande omständighet"

Elisabeth Massi Fritz, målsägarbiträde för flera av personerna i rättegången, sa vid lunchtid att det inte går att skylla på religionen, men att religionen samtidigt är en försvårande omständighet i sammanhanget.

- Man kan inte påstå att det är Jesus eller Gud som slår, man kan inte skylla på religionen, det här brottsliga gärningarna ska bedömas som vilket brottmål som helst. Däremot ska vi som sitter på målsägandesidan, vilket jag också har gjort, peka på alla försvårande omständigheter. Och där kommer religionen med i bilden, där ledarna, båda tilltalade, Kristi brud och Urban Fält, har haft ledande positioner. Där de har haft auktoriteten och stått väldigt nära Gud.

Och när det gäller lämpliga straff menar hon att fängelse bör utdömas.

- Jag anser inte att det finns något annat straff än ett fängelsestraff, när det gäller Åsa Jacobsson ligger det runt 2 års fängelse och det är med tanke på att det rör sig om 14 hela misshandelstillfällen med alla de försvårande omständigheter som vi har pekat på. När det gäller Urban Fält så anser vi att tingsrätten bör lägga sig nära maxstraffet på 2 år och även där anser vi att det finns försvårande omständigheter.

Den tolfte och sista rättegångsdagen inleddes med personalia då rådmannen Kurt Ek läste upp delar ur personalutredningarna som har gjorts på samtliga åtalade. Syftet med personalutredningarna är bland annat att bedöma den psykiska hälsan, hur livet ser ut för de åtalade samt vilket typ av straff eller vård som kan vara lämplig vill fällande domar.

Uppsala tingsrätt.

Åsa Waldau går i terapi - "Har levt i chock"

Efter genomgången av Åsa Waldaus personalutredning ställde också hennes juridiska ombud Ester Andersson Zandvoort några frågor. Åsa Waldau berättade bland annat att hon vill göra rätt för sig och att hon räknar med att klara av samhällstjänst. Hon berättade också att hon i dagsläget inte har någon inkomst och att hon träffar en terapeut. Hon sa också att hon inte vet hur länge de samtalen ska pågå.

Vidare berättade hon att har levt "i chock" och "i en kollaps" efter att situationen i Knutby Filadelfia avslöjades. Dessutom sa hon att hon lider av ångest och att hon inför rättegången inte var säker på att hon skulle klara av allt.
Angående sin vardag sa hon att hon "inte har något vanligt liv".

– Ryktet går framför mig. Jag är bränd överallt. Jag kan inte söka jobb som Kristi brud, som ryktet säger. Det är stängt på alla plan. Oavsett vad jag gör är ryktet där.

Åsa Waldau.

Professionell samtalshjälp

Därefter gick rådmannen Kurt Ek igenom personalutredningarna för Peter Gembäck och Urban Fält. Deras juridiska ombud fick också möjlighet att ställa frågor till sina klienter. Båda berättade att de har fått professionell samtalshjälp.

– Det har varit en väldigt tuff tid, sa Peter Gembäck apropå frågan hur det har varit sedan den juridiska processen inleddes.
Samtidigt som han konstaterade att det fortfarande är en tuff resa sa han att han ser hoppfullt på framtiden.

Urban Fält: Ett mörker efter Knutby

Slutligen berättade Urban Fält att han hamnade i vacuum och mörker i nästan ett år efter att han lämnade Knutby. Han beskrev att det kändes hopplöst, men hur han också har fått samtalshjälp i olika sammanhang.

När personalian var avslutad hade det gått 25 minuter och rådmannen Kurt Ek meddelade att resten av förhandlingen med slutanförandena skulle hållas bakom stängda dörrar. Därmed fick också alla medierna samt allmänheten lämna rättssalen.

Huvudförhandlingen inleddes den 14 januari och det stod snabbt klart att åhörarna bara skulle få delta under åklagarens, försvarsadvokaternas och målsägarbiträdenas sakframställningar. Därefter har dörrarna varit stängda, detta för att inte någon ska råka röja de sekretessbelagda identiteterna på tre personer inom målet.

Läs också Minut för minut i den öppna dagen av Knutbymålet

Flera fall av misshandel

Åsa Waldau, mest känd som "Kristi brud", har åtalats för flera fall av misshandel av andra församlingsmedlemmar. Den tidigare pastorn Peter Gembäck har åtalats för misshandel och olaga tvång och den tredje tidigare pastorn Urban Fält har åtalats för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, mot en då 17-årig flicka inom församlingen.

Olika attityder

Dagen har tidigare berättat om första rättegångsdagen, där de tre åtalade hade lite olika attityder till vad de anklagas för. Åsa Waldau ville då få det till att allt som hände i Knutby i själva verket var ett kollektivt ansvar, där hon tonade ned sin roll. Hon skrev också ett brev till Dagen ("Det var inte jag som styrde) inför rättegången med samma budskap, där hon också pekade ut den tidigare pastorn Helge Fossmo som ansvarig för den osunda kultur som växte fram.

Urban Fält har i ett brev till Dagen bett om ursäkt i ett brev till Dagen för övergrepp han begått, men han vill inte erkänna brott i det aktuella fallet.

Slutligen har pastor Peter Gembäck erkänt allt han åtalas för och själv i media gått ut och sagt att han förväntar sig att bli dömd.

Läs också Peter Gembäck: VI fick stryk av Åsa men gav sannerligen stryk också

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar