”Kyrkan behöver unga som är villiga ta risker”

GÖTEBORG. Genom Willow Creeks konferenser når han hundratusentals församlings- och företags­ledare i hela världen.
Amerikanen Bill Hybels är en av de mest inflytelse­rika pastorerna i dag.
Dagen fick en intervju med honom.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För 20 år sedan var församlingen Willow Creek i Chicago den främsta källan till inspiration för en mängd svenska frikyrkoförsamlingar som ville förändras och förnyas. I dag är inte Willow Creek i fokus på samma sätt, men församlingens grundare Bill Hybels är fortfarande en ledstjärna för många församlingsledare.

När Smyrnakyrkan i Göteborg arrangerade en dag om ledarskap kom människor från stora delar av Sverige för att lyssna till honom.

Under tre timmar lät Bill Hybels deltagarna ställa frågor. Även om vitt skilda ämnen kom upp så återkom han i svaren till några käpphästar, som att alla kan bli bättre ledare och att alla har fått gåvor av Gud som kan utvecklas.

– Kyrkan fungerar om den kan få fram frivilliga som är hängivna, då når kyrkan sin fulla potential, sa han.

Bill Hybels ger sällan intervjuer, men Dagen fick under en paus tillfälle att ställa några frågor till honom.

Kristen tro är på tillbakagång i Sverige och i många andra väst­länder. Beror det främst på brister i ledarskap­ i kyrkorna, på att vanliga medlemmar inte är tillräckligt ­hängivna, eller på något annat?

– Det är vanligen en kombination av orsaker som ligger bakom att den kristna tron minskar i ett land. Ibland kan det vara svårt för levande församlingar att ersätta ledare som försvinner eller dör med personer som har liknande egenskaper. Därför är det så viktigt för kyrkorna att fostra unga människor som är villiga att ta risker och att ta över ansvaret.

I Sverige var det förr mycket ­fokus på församlingen Willow Creek, men så är det inte längre. Ser du att det ändå finns ett arv från Willow Creek i Sverige och i andra delar av världen?

– Willow Creek var en av få kyrkor som bröt mönstret och gjorde kyrka på ett nytt sätt. Då fanns det ett stort intresse från många håll i hela världen, och många kyrkor förändrades också. Vi insåg därför att vi inte längre behöver utmana församlingar kring detta och vi bestämde oss i stället för att arbeta för att det bestående arvet globalt ska vara inom ledarskap. Nu gör vi Global Leadership Summit, som når 400 000 människor i 130 länder, säger han till Dagen.

Ledarskapet en nyckel

Han menar att gott ledarskap är centralt, och det är därför Willow Creek vill ge redskap till ledare att utvecklas.

– Alla vinner på att en ledare blir bättre. Om en ledare i ett sjukhus blir bättre så förbättras hela sjukhuset, om en rektor blir bättre så blir hela skolan förbättrad. Så vi tror att vår roll är att förbättra ledarskapet i hela samhället, men kyrkan är så klart central för oss.

I mitten av oktober meddelade Bill Hybels under en gudstjänst att han kommer att avsluta sin tjänst som föreståndare i Willow Creek nästa år. Han kommer dock inte att luta sig tillbaka som pensionär.

– För det finns fortfarande för mycket att göra. Jag kommer att få mer tid att bygga upp Global Leadership Summit över världen, något som jag bara kunnat ägna en liten del av min tid åt hittills. Och det kanske finns andra saker som Gud vill att jag ska göra, jag litar på att han kommer uppenbara det för mig i sinom tid. Sedan kanske det blir lite mer segling, men det blir inte golf och inte Florida.

Fakta:

Fakta: Willow Creek

Församlingen Willow Creek grundades 1975 av Bill Hybels i Chicago. I dag har man omkring 26 000 besökare varje helg.

Willow Creek är i dag känd för sina ledarskapskonferenser Global Leadership Summit. I Sverige hålls nästa konferens i januari på åtta olika platser i landet.

Lilla Erstagården