27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkomusiker anmäler sin kyrka - upplever sig utsatt för religiöst tvång

Under föregående vecka har Kyrkans tidning uppmärksammat en konflikt där en organist i en skånsk församling anmält sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen. Organisten upplever att det utövas "religiöst tvång" mot anställda i församlingen.

Det var i slutet av 2019 som organisten anställdes i en skånsk församling. Organisten upplever att hon har blivit utsatt för "religiöst tvång" och diskriminering med hänsyn till religion eller annan trosuppfattning och anmälde därför församlingen till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

I sin anmälan till DO skriver organisten: "Genast blev jag ålagd av dåvarande kyrkoherde att närvara vid gudstjänster, där jag inte själv tjänstgör, för att vara med om religiösa handlingar tillsammans med kollegor", rapporterar Kyrkans tidning.

Rör sig om morgonmässor med medarbetare

Det har nu framkommit att vad organisten upplever som religiöst tvång handlar om att hon förväntats närvara vid morgonmässor med församlingens medarbetare.

– Det här sker när personen är i tjänst, det handlar om personalsamlingar som inleds med andakt och ibland med mässa. Det handlar om personens arbetsplats och om pågående arbetstid, säger församlingens nuvarande kyrkoherde till Kyrkans tidning.

Församlingens kyrkoherde berättar för Kyrkans tidning om hur organisten aldrig behövt ta emot nattvard, men att hon motsatte sig att vara i ett rum där det förekom bön.

Enligt församlingens kyrkoherde hade organisten och en tidigare kyrkoherde beslutat att organisten inte behövde närvara vid andaktsmomentet under medarbetarsamlingar.

Den nuvarande kyrkoherden ansåg först inte att det var en rimlig överenskommelse.

– Det var inte förenligt med vad som kan förväntas av en person som är anställd i en sådan här organisation, säger den nuvarande kyrkoherden till Kyrkans tidning.

Men:

– När jag märkte att det inte fungerade befriade jag personen från det här problemet, säger kyrkoherden.

"Sökt en avlönad arbetsplats"

Organisten, som slutade arbeta i församlingen i våras, har varit kyrkomusiker sedan 1980-talet och verksam i stora delar av landet. Vad hon beskriver som religiöst tvång riktat mot anställda upplever hon som en ny företeelse med anledning av att kyrkobesökarna blivit färre.

– Det här fenomenet har kommit på senare tid, att man gör anställda till församling, förvandlar personalen till församling, säger organisten till Kyrkans tidning.

Anställning inom Svenska kyrkan kräver att man är medlem i och lojal med organisationen. Det framgår i anmälan att organisten är medveten om detta, men hon hävdar att hon skrivit under ett anställningskontrakt, inte förpliktat sig att utföra religiösa handlingar mot sin vilja. Organisten menar att hon "sökt en avlönad arbetsplats, inte en religiös gemenskap", skriver Kyrkans tidning.

– Jag är en troende kristen, men jag vill bestämma själv när jag har mina andakter och med vem, säger organisten till Kyrkans tidning.

Läs mer Kvinnliga präster sextrakasseras på telefon

Andakt en del av anställningen

Per Westberg på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) menar att han inte stött på ett liknande ärende de senaste 20 åren. Han håller med den nuvarande kyrkoherden i frågan och säger till Kyrkans tidning att det är självklart att anställda inom Svenska kyrkan ska delta i andakter.

– I församlingar är det brukligt att personalsamlingar inleds med en gudstjänst eller andakt. Det är en del av anställningen och naturligt att delta. Men naturligtvis finns det inget krav på att avge en personlig bekännelse eller exempelvis ta nattvarden, säger Per Westberg.

Organisten menar att det strider mot svensk lagstiftning att ålägga arbetstagare att utföra religiösa handlingar. Fallet ifråga har dragit till sig stor uppmärksamhet och genererat diskussion sedan konflikten uppmärksammades.

DO har valt att gå vidare med anmälan och öppnat ett tillsynsärende. Församlingen har fram till 22 augusti att inkomma till DO med svar på en lång rad frågor om fallet. Församlingen har begärt förlängd svarstid till 3 oktober, rapporterar Kyrkans tidning.

Läs även Svenska kyrkan måste se upp med sin kramkultur

Fler artiklar