Kyrkor markerar mot urholkat människovärde

Tredje advent uppmärksammas som "Livets söndag" i landets katolska församlingar, men har också stöd i frikyrkorna, ortodoxa kyrkan och enskilda i Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var den katolske biskopen och kardinalen Anders Arborelius, i veckan utnämnd till "Årets svensk" av magasinet Fokus, som i början av millenniet tog initiativet till firandet av "Livets söndag" i Sverige.

Genteknikens framfart, allt fler aborter och en ökad debatt för dödshjälp som riskerar att urholka människovärdet, anges som bakgrunden.

Läser herdabrev på mässan

De katolska församlingarna i Sverige läser i dag på tredje advent upp ett herdabrev från sin biskop i stället för predikan när mässan firas. Anders Arborelius är inte rädd att sticka ut hakan i sitt herdabrev 2017:

"Det är en del av evangeliets glada budskap, att varje människa från det första ögonblicket till det sista har ett oändligt, okränkbart värde. Ingen människa får kränkas i sin värdighet eller berövas sin existens. Därför kan abort och eutanasi aldrig rättfärdigas eller försvaras, om man inte vill förneka människovärdet i sig", skriver han.

Frikyrkor stöttar

Svenska Evangeliska Alliansen: där också många frikyrkor står bakom, uppmanar också församlingar till att uppmärksamma dagen. "I många länder är det vanligt att församlingar regelbundet lyfter fram dessa frågor i ljuset men i Sverige kan frågor som rör människovärdet hamna i skymundan", skriver organisationen på sin webbplats.