Länsstyrelsen upphäver lokalt tiggeriförbud

Såväl kommunstyrelsen som fullmäktige sa ja till ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge. Men beslutet stoppas nu av länsstyrelsen i Skåne.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tre punkter i de lokala ordningsföreskrifterna upphävs, och en av dessa är det uppmärksammade tiggeriförbudet på några platser i kommunen.

"Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas" säger länsöverdirektör Ola Melin i ett pressmeddelande.

Handlingar visar inte hur den allmänna ordningen störs

"En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen", säger Ola Melin.