Lars Adaktusson (KD): Ett av de värsta brotten i vår tid

Förföljelsen av kristna är ett av de värsta brotten i vår tid, menar KD-politikern Lars Adaktusson, som deltog vid Sverigepresentationen av Open Doors årliga rapport.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Rapporten som berättar att 215 miljoner kristna förföljs släpptes samma dag över hela världen, och i Sverige hade Open Doors samlat en panel med personer som på var sitt håll arbetar med religionsfrihet.

KD-politikern Lars Adaktusson var en av dem.

– Det här är en av de viktigaste redskapen vi har för att synliggöra situationen för förföljda kristna, och det här bekräftar bilden av att situationen i världen är allvarlig, löd hans budskap.

Stor kunskapslucka

Lars Adaktusson menar att det i svensk politik finns en problematisk attityd till religionsfrihet, och även en stor kunskapslucka.

– Vi behöver verkligen göra vår hemläxa.

Som en illustration tog Lars Adaktusson upp regeringens utrikesdeklaration och att den globala förföljelsen av kristna inte ens har nämnts i sammanhanget de senaste åren.

Själv tror han att det går att påverka på ett helt annat sätt än i dag, och menar att det behövs ett helhetstänk. Exempelvis när EU håller på att förhandla fram ett handelsavtal med Indien, där extrem förföljelse av kristna råder enligt Open Doors, skulle det gå att lyfta in religionsfrihet i förhandlingarna.

På en direkt fråga vad han skulle kunna göra efter en eventuell valvinst, svarade Adaktusson att han i dagsläget enbart kunde tala för sitt eget parti.

– Och vi kommer att lyfta dessa frågor till en helt annan nivå, religionsfrihet är en prioriterad fråga för oss.

”Man tar ett helhetsgrepp”

Katherine Cash jobbar på Svenska missionsrådet, som år efter år lyft vikten av att få med religionsfrihet som en del i svensk utrikespolitik.

– Det som är positivt är att den här rapporten inte bara mäter hur pass mycket våld en person utsätts för, utan att man tar ett helhetsgrepp, sa hon under panelsamtalet.

Dikterar livet

Brist på religionsfrihet dikterar exempelvis vem man får gifta sig med, var man får begravas – ja, en rad olika aspekter av livet där kristna diskrimineras på ett eller annat sätt.

–  Det ger en bredare förståelse för vad förföljelse innebär.

Enligt Katherine Cash handlar det inte bara om politiska beslut, utan ofta om socialt beteende eller kultur.

– Och frågan är hur vi kan bygga en kultur som respekterar religionsfrihet.

Lilla Erstagården