Livets ord satsar igen med ny församling i Göteborg

2016 gick Livets ord i Göteborg in i Connect church. Nu gör Livets ord en nysatsning i Göteborg.
– Vi är i en uppbyggnadsfas, berättar Simon Ahlstrand, ansvarig för Livets ord i Uppsalas arbete i Skandinavien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I mitten av januari hölls en konferens där bland andra Carl-Gustaf Severin, Joakim Lundqvist och ett team från Livets ord i Uppsala, medverkade.

Den markerar starten på nysatsningen och att det åter finns en Livets ord-församling i Göteborg.

I augusti 2016 skrev Dagen att Livets ord i Göteborg blev en del av Connect church, som i sin tur sedan några månader har gått upp i Hillsong Sverige.

Läs mer: Connect church blev en del av Hillsong
 

Innebär detta att Livets ord i Göteborg aldrig lades ner?

109707.jpg– Församlingen las ner i dess dåvarande form, men eftersom ett 20-tal medlemmar fortsatte att träffas i cellgruppsform så har verksamheten aldrig upphört helt, säger Simon Ahlstrand till Dagen.

– De vände sig till oss i Livets ord i Uppsala och ville ha hjälp.

Detta resulterade i att en cellgrupp bildades som sedan dess samlats i hemmen. Den har växt och består i dag av ett 60-tal personer, enligt Simon Ahlstrand.

– Det är en stabil grupp av personer som delar den kristna tron och livet med varandra och som vill utvecklas. Därför tyckte vi att tiden var mogen för en nysatsning.

Uppbyggnadsfas

Tankarna på en nystart har vuxit fram under hösten då man haft gudstjänster varannan vecka. Sedan några veckor har man gudstjänster varje vecka.

– Än så länge är det framför allt gudstjänsterna på söndagar som vi bjuder in till, så man kan säga att arbetet befinner sig i en uppbyggnadsfas, förklarar Simon Ahlstrand.

– Under gudstjänsttid har vi samlingar för barn och sporadiskt har vi också haft gudstjänster för ungdomar.

Se också: Så tänker Livets ord satsa framåt efter krisåren
 

Nytt centralt läge

Nytt är att man samlas i Landala kapell som ligger mellan Chalmers och Liseberg. Ett centralt läge som ger bra möjligheter att växa vidare.

– Vi hyr lokalen av en EFS-förening och tycker att det fungerar bra. Vi ser också fram emot att snart få välkomna en pastor, Lennart Fjell, som ska arbeta på halvtid.

Det är en annan lokal än den Livets ord hade när man gick upp i Connect church hösten 2016.

Vilka är de 30-40 personer som tillkommit sedan cellgruppen började samlas för ungefär ett och ett halvt år sedan?

– Framför allt två grupper. Dels några som följde med in i Connect church och som kommit tillbaka, dels några som inte följde med till Connect church och som inte gick till någon annan kyrka.

– Några som också tillkommit är människor som blivit frälsta.

Vilken relation har ni till Connect church/Hillsong?

– En god relation, jag tror att vi kompletterar varandra. Vi har inga problem med att en grupp som tidigare hörde hemma i Livets ord i Göteborg har hittat hem i Connect church/Hillsong. Och de som kommit tillbaka till oss har valt det själva.

Nära relation

Livets ord i Uppsalas engagemang i Livets ord i Göteborg beror enligt Simon Ahlstrand på att församlingen växte fram ur en mötesverksamhet som startades av Uppsala-församlingen.

– Sedan blev Åke och Kärstin Carlson (som följde med in i Connect church, reds anm) tidigt församlingens pastorer. Så ända sedan starten 2001 har vi haft en relation även om Livets ord i Göteborg stått på egna ben.

– Nu har det blivit naturligt att vi jobbar ännu lite närmare varandra.

Läs mer: Livets ord planerar starta flera nya församlingar i Sverige
 

Är det en ny strategi från Livets ord i Uppsala?

– Jag vet inte om den är helt ny men det är i alla fall ett medvetet val och ett sätt vi vill bygga starkare på i framtiden. Vi har en nära anknytning också till Livets ord i Jönköping som har en liknande historia.

– Kanske ligger det lite i tiden att relationer blivit viktigare. Inte minst för den unga generationen tror jag att relationer har stor betydelse och det vill vi bygga vidare på, menar Simon Ahlstrand.

Livets ord i Göteborg kommer att ha en egen ledningsgrupp och Lennart Fjell kommer även att ingå i pastorskollegiet i Livets ord i Uppsala.

Hur skulle du beskriva Livets ord i Göteborg?

– Ungefär det som jag tror att många förknippar med Livets ord. Det vill säga en stark betoning på mission, Israel, Andens liv och Andens gåvor. 

– Vi känner ingen stress utan ser fram emot att växa i långsam takt.