Margot Wallström fördömer övergrepp mot kristna

"Våld, trakasserier eller förföljelse baserat på en människas religion får aldrig accepteras eller normaliseras" skriver utrikesminister Margot Wallström på SvD Debatt.
Hon tar särskilt upp förföljelsen av de kristna i Irak, Syrien, Nigeria, Indonesien och Pakistan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den svenska regeringen utökar uppdraget för det särskilda sändebudet för interkulturell och interreligiös dialog (se fotnot) till att inte bara gälla kampen mot antisemitism och islamofobi, utan till att även värna kristna och andra religiösa minoriteter i mellanöstern och Nordafrika. Beskedet lämnas av utrikesminister Margot Wallström (S) i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida i dag onsdag 11/7 och kan ses som ett direkt svar på kritiken från människorättsaktivisten Nuri Kino (Dagen 4/7) för regeringens bristande intresse för att kristna minoriteter förföljs världen över.

Läs också: Margot Wallström: Vi kan inte erkänna folkmordet

 

"Obeskrivliga övergrepp"

Margot Wallström skriver i artikeln att "Religions- och övertygelsefrihet är en mänsklig rättighet som gäller för alla och överallt" och riktar särskilt fokus just mot situationen för förföljda kristna, främst de "obeskrivliga övergrepp, såsom mord, sexuellt och könsbaserat våld" som de kristna grupperna i Irak och Syrien uttsats för av Daesh/Islamiska staten. Wallström räknar även upp terrorangreppen mot kopter i Egypten, förföljelserna av kristna i Nigeria, Pakistan och Indonesien, samt övergreppen på den yazidiska minoriteten i Syrien och Irak, där kvinnor regelmässigt kidnappats och utnyttjats som sexslavar av Daesh/Islamiska staten. Även situationen för kristna flyktingar i Sverige samt attackerna mot synagogor och moskéer i Sverige uppmärksammas.

Redovisar för insatser

"Sverige fördömer dessa övergrepp, våld och mördande", skriver Wallström och försäkrar att den svenska regeringen bedriver ett omfattande arbete för att "förhindra dessa hot mot mångfalden" och för att människor runt om i världen ska kunna "leva utan rädsla för att bli hotade på grund av sin religion". Hon redovisar också för en hel rad insatser som Sverige gör och planerar att göra på området.

Utrikesministern Margot Wallström har tidigare, vid upprepade tillfällen, fått kritik för att visa ett svalt intresse för de övergrepp och förföljelser som drabbar kristna minoriteter runt om i välden. Riksdagsmajoritetens (därav socialdemokraternas) nej våren 2016 till att erkänna krigsbrotten mot kristna och andra minoriteter i Syrien och Irak som folkmord har kallats för "ett historiskt svek" av en rad tunga opinionsbildare och politiker.

Läs också: Nuri Kino: Kristofobi är på riktigt

 

Skarp kritik

I förra veckan (4/7) riktade journalisten och grundaren av organisationen A Demand for Action, Nuri Kino, förödande kritik mot utrikesministern i en debattartikel på Dagen.se (i papperstidningen 11/7). Kritiken gällde dels att utrikesministern motsatt sig ett erkännande av det pågående folkmordet på kristna, trots att flera nationella regeringar, Europaparlamentet, det brittiska underhuset och den amerikanska kongressen erkänt krigsbrotten som folkmord. Dels för att endast prioritera kampen mot antisemitism och islamofobi, inte förföljelse och trakasserier av kristna, vid tillsättningen av ett särskilt sändebud för interkulturell och religiös dialog.

Utsatta kvinnor

"Det tål att påminnas om att detta gjordes samtidigt som kristna enligt flera rapporter är de mest förföljda i världen", skriver Nuri Kino. Han skriver också att det faktum att Sverige vägrar erkänna folkmordet på kristna och yazidier inneburit att "Världens första feministiska regering gick i bräschen för att vända ansiktet från de mest behövande kvinnorna och flickorna på jorden."

– Jag är tacksam för att Margot Wallström och den svenska regeringen visat sig lyhörda för kritiken, säger Nuri Kino till Dagen i en kommentar till Margot Wallströms artikel.

– Det är bra att man agerar. Men jag hoppas att det inte bara är ord, utan att det kommer att mynna ut i handling. Jag vill påminna om att regeringen inte gjort någonting för att stoppa utvisningarna av kristna och yazidiska kvinnor, detta medan man gör allt för att stoppa utvisningarna av afghanska män.

– Jag skulle också vilja veta vilka bilaterala samarbeten med Syrien det är man talar om som skulle vara ett led i Sveriges ansträngningar för att stärka de mänskliga rättigheterna för religiösa minoriteter i landet. Jag tycker det låter lite märkligt att man har sådana samarbeten samtidigt som man tillhör Bashar Al-Assads hårdaste kritiker.

 

Fotnot: Sveriges ambassadör till OIC (Organization of Islamic Cooperation) samt för interkulturell och interreligiös dialog, med särskilt uppdrag för kampen mot antisemitism, islamofobi och att värna kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern och Nordafrika. Posten innehas av Joachim Bergström.

Läs också: Wallström lyfter fram kristnas läge – nu behöver regeringen agera