På den här listan är Sjödin inte etta

I dag publicerar vi en lista över 20 svenska profiler som gör kristen tro känd i Sverige (sidorna 10–14).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Och som alltid med listor räknar vi med att väcka känslor. Kanske anser du att vi missat något givet namn? Eller att vi borde ha flyttat om i listans rangordning?

Det är charmen och utmaningen i en subjektiv lista – att det finns inte finns någon objektiv sanning. Det är ett finger i luften utifrån vår horisont.

 

Läs mer: De gör kristen tro känd i Sverige

 

Men vi hoppas att 20-listan i dagens tidning sätter igång dina tankar – vilka personer är det som når fram i offentligheten och på så sätt formar svenskens syn på det kristna budskapet?

Det finns dock en viktig aspekt av att "göra kristen tro känd" där andra svenskar än Tomas Sjödin och Carola Häggkvist ligger i topp. Det är – trots allt – det personliga mötet med en granne, en arbetskollega eller en vän som gör den stora skillnaden.

Där är Greta, 88, Nils, 17 – eller kanske även du – minst lika viktiga som alla kristna profiler på vår 20-lista. Vänskap och personliga relationer är det som främst lockar nya människor till kyrkan.