Regeringen utreder omvändelseterapi mot hbtq-personer

Omvändelseterapi kallas den form av terapi som syftar till att ändra människors sexuella läggning. Nu ska en svensk myndighet undersöka förekomsten av omvändelseterapi i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!