Skolinspektionen: Sex- och samlevnadsundervisningen brister

Många skolor missar att göra en koppling mellan undervisningen i sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete, vilket kan leda till kränkningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sexuella trakasserier och övergrepp som elever berättat om i olika upprop vittnar om detta, enligt Skolinspektionen.

Sex- och samlevnadsundervisningen måste ta upp frågor kring grovt och nedsättande språk, hederskultur och jämställdhet för att lära eleverna normer och värden, enligt myndigheten.

Skolinspektionen ser ett stort behov av kompetensutveckling för lärarna i ämnet och påpekar också att elevhälsans kunskaper inte tas tillvara i undervisningen på många skolor.

Fakta: