Upphävda könsgränser skapar vilsenhet

Att vissa uttryckssätt hos män och kvinnor skiljer sig, mellan olika kulturer och tider, motbevisar inte tesen att Gud genom skapelsen har tänkt sig att positiva skillnader mellan könen ska finnas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!