28 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Oslo katolska stift förlorade mot staten

Tingsrätten i Oslo slår i domslutet fast att ett minimikrav för att få statsbidrag för en medlem är att samfundet och medlemmen har haft kontakt.

"Vi är besvikna över domen, men tar det under övervägande och kommer nu att använda den närmaste perioden till att noggrant läsa det rättsliga beslutet", skriver Lisa Wade, administrativ chef i Oslo katolska stiftet, enligt tidningen Vårt land i ett pressmeddelande.

Det var i slutet av 2014 som det uppdagades att Katolska kyrkan i Norge, i strid mot lagen och utan att informera de berörda, hade tagit upp ett stort antal icke-katoliker i sitt medlemsregister genom att söka efter katolsk-klingande namn i telefonkataloger.

Granskning av medlemslistorna

Samfundens medlemsregister ligger till grund för hur stort bidrag de får av norska staten och efter avslöjandet polisanmäldes stiftet och dess biskop Bernt Eidsvig, misstänkta för grovt bedrägeri.

Biskopen har erkänt att han kände till medlemsregistreringen. Däremot menar han sig inte ha känt till att metoden stred mot norsk lag.

Efter en granskning av medlemslistorna krävde landshövdingen i Oslo och Akerhus sommaren 2015 att Oslo katolska stift skulle betala tillbaka över 40 miljoner norska kronor. Detta överklagades av stiftet eftersom de menade att en inflyttad katolik från andra länder också är en del av stiftet – och därmed statsbidragsgrundande.

Kommuner väntade på domen

Men tingsrätten i Oslo delar alltså inte stiftets uppfattning. Stiftets argument att de har blivit diskriminerade i förhållande till Norska kyrkan eller de nordiska folkkyrkorna fick inte heller något gehör i domen som meddelades på tisdagen.

Oslo katolska stift har ännu inte bestämt om tingsrättens dom ska överklagas. Enligt Lisa Wade kommer såväl externa rådgivare som Katolska kyrkans interna råd att höras i frågan.

Vårt land uppger samtidigt att kostnaden för stiftet kan fördubblas om domen vinner laga kraft. Stiftet har nämligen fått cirka 40 miljoner norska kronor i kommunalt stöd för samma medlemmar. Enligt Vårt land har flera kommuner väntat på domen i tingsrätten innan de skickar ut egna återbetalningskrav.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar