Påven ger tung post åt konservativ

Den mäktiga troskongregationen, som har stort inflytande över den katolska läran, får ny chef.
Det blir Gerhard Ludwig Müller, känd för sina teologiskt konservativa åsikter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Magasinet Signum rapporterar att påven Benedictus XVI utnämnt tysken Gerhard Ludwig Müller till ledare för troskongregationen. Den 64-årige biskopen och teologen blir därmed den tredje högste personen i rang i Vatikanen.

Som biskop i Regensburg har Gerhard Ludwig Müller begränsat lekmännens inflytande på stifts- och församlingsnivå. Han har också nyligen publicerat en artikel där han försvarar förbudet mot kvinnliga präster inom den katolska kyrkan.

Han är samtidigt en anhängare av sydamerikansk befrielseteologi, och åker varje år till Peru för att hålla i teologiska seminarier med teologen Gustavo Gutierrez.

Gerhard Ludwig Müller kommer att få hantera den känsliga frågan om relationerna till den djupt konservativa utbrytargruppen SSPX.